26.4 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościLeasing operacyjny

Leasing operacyjny

Leasing operacyjnyWyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem leasingu operacyjnego i jakie ma on zalety.

Leasing operacyjny bardzo często jest nazywany również leasingiem usługowym. Jego główną cechą jest to, że polega on na czasowym udostępnianiu przedmiotu leasingu, ale bez jednoczesnego przeniesienia prawa własności. Nie ma przy tym znaczenia, co jest środkiem leasingu. Może to być samochód, urządzenia, maszyny czy wyposażenie biurowe.

W gestii leasingodawcy leży sprawowanie ciągłego nadzoru nad utrzymaniem przedmiotu leasingu w odpowiednim, należytym stanie. W umowie leasingu operacyjnego powinna być zawarta klauzula unieważniająca. Oznacza ona, że umowa ta może zostać wypowiedziana przed wskazanym w niej terminem, zarówno przez leasingobiorcę, jak i leasingodawcę. Leasingobiorca może wcześniej więc zwrócić sprzęt firmie użyczającej go i tym samym odstąpić od umowy.

Ważne jest to, że przedmiot leasingu operacyjnego jest wliczany w poczet składników majątku leasingodawcy. To on dokonuje więc odpisów amortyzacyjnych i jest obciążony fakturami VAT za wynajem środka trwałego. Ponosi on tym samym koszty uzyskania przychodów, które może odliczyć od podatku.

Leasingobiorca nie jest zobowiązany do odkupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Korzystne dla niego jest też i to, że ryzyko wiążące się z przedmiotem leasingu spoczywa na leasingobiorcy, bowiem korzystający z leasingu w każdym momencie ma prawo do wymówienia umowy leasingowej.

Umowa leasingu operacyjnego najczęściej zawierana jest na krótki okres czasu. Jest on znacznie krótszy od oczekiwanego okresu pełnej amortyzacji. Przez to opłaty leasingowe uiszczane w regularnych odstępach czasu przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy, nie pokrywają w 100% kosztu zakupu danego dobra. Nie odpowiadają one również ewentualnym kredytom zaciągniętym na zakup dobra i nie dają zysku dla firmy leasingowej. Stąd też wynika potrzeba powtórnego oddawania w użyczenie tego samego dobra innemu leasingobiorcy lub przedłużanie umowy leasingu z dotychczasowym leasingobiorcą. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie zwrotu nakładów poniesionych przez firmę leasingową. Istnieje też możliwość sprzedaży dobra leasingobiorcy, jeśli ten wyrazi taką potrzebę.

Zajrzyj także do naszych pozostałych poradników leasingowych. Wszytko o leasingu finansowym, konsumenckim oraz samochodowym. Niezbędnik każdego leasingobiorcy.

Zainteresowany leasingiem? Sprawdź aktualną ofertę.