Regulamin

Regulamin korzystania z komponentów dla Webmasterów:

 1. Każdy może zainstalować komponenty udostępniane przez serwis bankowynet.pl.
 2. Korzystanie z komponentów jest całkowicie bezpłatne.
 3. Strona emitująca komponent wysyła informację o fakcie jego instalacji do Administratora serwisu bankowynet.pl, który oceni stronę i zezwoli na dalszą jego emisję bądź zablokuje możliwość dalszego wyświetlania.
 4. Nie będą akceptowane strony sprzeczne z prawem polskim oraz międzynarodowym, związane z pornografią, erotyką, używkami, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz o treściach wulgarnych, faszystowskich, propagujących przemoc, itp.
 5. Do czasu akceptacji bądź odrzucenia zgłoszonego adresu komponenty będą wyświetlać się na każdej stronie, na której zostaną poprawnie zainstalowane.
 6. Ocena zgłoszonej strony może trwać do 14 dni roboczych.
 7. Serwis bankowynet.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wyświetlania komponentów na stronie już zatwierdzonej, jeśli przy okresowej kontroli stron emitujących pojawią się nowe czynniki, które wpływają na jej negatywną ocenę.
 8. Zabrania się ingerencji w kod źródłowy komponentów a w szczególności usuwania pola promocyjnego.
 9. Pole promocyjne może zostać wykorzystane do emisji rotacyjnych reklamowych odnośników tekstowych nieprzekraczających długości 20 znaków.
 10. Serwis bankowynet.pl dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego działania komponentów.
 11. Na stronach naruszających warunki regulaminu możliwość wyświetlania komponentów zostanie zablokowana.
 12. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji.
 13. Serwis bankowynet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 14. Instalacja oraz używanie komponentów bankowynet.pl równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.