21.5 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Leasing finansowy

Leasing finansowyFirmy zajmujące się leasingiem oferują klientom dwa rodzaje takiego finansowania inwestycji. Mianowicie, mogą zaoferować klientowi skorzystanie z oferty leasingu finansowego lub operacyjnego. Leasing finansowy nazywany jest też często leasingiem inwestycyjnym lub kapitałowym. Różni się on w sposób zdecydowany od leasingu operacyjnego.

Leasing finansowy polega na tym, że leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy daną rzecz, w zamian za pozyskiwane w regularnych odstępach czasu, rat leasingowych. Przedmiotem leasingu może być ruchomość lub nieruchomość, np. samochód osobowy i dostawczy, maszyny ciężkie, wyposażenie biurowe, czy też nieruchomość. Przedmiot leasingu przez cały czas trwania użyczenia pozostaje własnością leasingodawcy, ale prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tego tytułu ma leasingobiorca. Przeniesienie prawa własności do rzeczy może zostać zagwarantowane w podpisywanej pomiędzy stronami leasingu finansowego umowie. Leasing tego typu ma to do siebie, że przedsiębiorstwo dzięki niemu zwiększa wartość swojego majątku, ale nie ponosi dodatkowych kosztów po zakończeniu trwania umowy. Zwiększona forma amortyzacji pozwala natomiast na regulowanie kosztów i dochodów firmy.

Swoją formą leasing zbliżony jest do kredytu bankowego lub pożyczki, których przedmiotem jest konkretny środek trwały, nie zaś same pieniądze. Leasingobiorca podpisuje z leasingodawcą w leasingu finansowym umowę, która zawierana jest na czas oznaczony, ustalony pomiędzy stronami. Suma rat leasingowych odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Leasingobiorca w zamian za użyczenie środka trwałego przez leasingodawcę uiszcza dla niego raty leasingowe. W przypadku leasingu finansowego raty te są podzielone na część kapitałową i odsetkową, przy czym część odsetkowa jest kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy, zaś część kapitałowa obniża zysk po opodatkowaniu po jego stronie.

Dla celów podatku VAT nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym czy operacyjnym. W leasingu finansowym podatek VAT od rat leasingowych płacony jest z góry, za cały okres trwania użyczenia. W leasingu operacyjnym płatność ta rozłożona jest na raty.

Zainteresowany? Zajrzyj także do naszych pozostałych poradników leasingowych. Wszytko o leasingu operacyjnym, konsumenckim oraz samochodowym. Niezbędnik każdego leasingobiorcy.

Sprawdź aktualną ofertę leasingową.