Zyski z giełdy. Jak rozliczyć PIT 38?

0
1038

Rozliczenie roczne składane na formularzu PIT-38 jest niezbędne w przypadku uzyskania jakichkolwiek zysków z giełdy w danym roku podatkowym. Oznacza to, że podatnik oprócz swojej standardowej deklaracji składanej do urzędu skarbowego, musi przedłożyć również PIT-38, czyli w praktyce osoba taka składa dwa PIT-y za konkretny rok podatkowy. W jaki sposób rozliczyć warranty, a jak sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych? Jakie są najważniejsze zasady rozliczania zysków z giełdy? Zapraszamy do lektury.

W 2019 roku PIT-38 został przygotowany dla podatnika w portalu Ministerstwa Finansów, Twój e-PIT. To pierwszy rok, w którym urząd przedkłada nam gotowe rozliczenie. Oczywiście możemy, a niekiedy powinniśmy je zmodyfikować. Warto jednak wiedzieć, że rozliczenie PIT składamy do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Jeżeli nie złożymy deklaracji w formie papierowej ani nie poprawimy formularza on line, PIT-38 zostanie zaakceptowany w takiej formie, w jakiej został przygotowany przez urząd skarbowy. Podkreślmy, że urząd otrzymuje informacje podatkowe od biur maklerskich w ramach obowiązkowego wystawienia PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać swój egzemplarz rozliczenia do końca lutego. Jeżeli jednak inwestował on poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystał z usług biur maklerskich zarejestrowanych poza Polską, powinien dokonać rozliczenia samodzielnie.

Aby rozliczyć prawidłowo PIT-38 należ mieć wiedzę dotyczącą dat uzyskania przychodu oraz poniesienia koszty. Uzyskanie przychodu następuje w momencie sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych i uznania kwoty uzyskanej w wyniku przeprowadzonej transakcji. Poniesienie kosztu następuje natomiast w dniu, w którym podatnik dokonał sprzedaży. Co do zasady kosztów nie rozlicza się w dniu ich poniesienia. Wyjątkiem są tu koszty związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Doskonałym przykładem może być tutaj koszt prowadzenia rachunku maklerskiego.

Warto również wiedzieć, że stratę podatkową, którą podatnik odnotował w ramach przeprowadzonych transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, może rozliczyć w ciągu kolejnych pięciu lat, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednego roku nie może on wykazać więcej niż 50% poniesionej straty.

W przypadku inwestycji długoterminowych w ramach posiadanych akcji podatnik z oczywistych przyczyn czeka na wzrost ich kursu tak, aby mógł na tym zarobić. Jeżeli nie dokona ich sprzedaży w danym roku, po prostu nie rozlicza ich. Jeżeli jednak okaże się, że kurs tych akcji zacznie spadać, może on wykazać stratę w rozliczeniu PIT-38.

Inwestycje krótkoterminowe niestety muszą być udokumentowane równie szczegółowo jak te długoterminowe. Szybkie zmiany kursu potrafią wygenerować spory zysk dla inwestora, jednak musi on pamiętać, że każda transakcja sprzedaży musi być przez niego samodzielnie rozliczana.

Istotą rozliczania zysków z giełdy jest to, aby nie odprowadzać jakichkolwiek zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Dopiero deklaracja roczna wykazuje kompletne informacje na temat działalności inwestora w danym roku. Obliczony podatek inwestor jest zobowiązany zapłacić do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj