16.4 C
Warszawa
środa, 12 czerwca, 2024
Strona głównaPoradnikiPrawdziwe oblicze BIK

Prawdziwe oblicze BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, bardzo często bywa nazywany tzw. „czarną listą dłużników”. Określenie to jest jednak krzywdzące, bowiem BIK nie tylko gromadzi dane o nierzetelnych dłużnikach, ale o zobowiązaniach wszystkich kredytobiorców, bez wyjątków. Z tego względu, historia w BIK niekoniecznie musi oznaczać, że bank odmówi nam udzielenia kredytu. Wprost przeciwnie, jeśli po sprawdzeniu w BIK-u okaże się, że spłacamy swoje zobowiązania zawsze terminowo, będzie to dodatkowym atutem dla banku.
Nie ulega jednak żadnym wątpliwościom, że BIK w wielu przypadkach zamyka drogę do kolejnych kredytów tym osobom, które nieterminowo regulują swoje raty kredytów i pożyczek. Za każdym razem, kiedy klient składa w banku wniosek kredytowy, analitycy podczas realizacji procesu kredytowego sprawdzają jego historię w BIK-u. Jeśli jest pozytywna, klient szybciej otrzyma kredyt, zakładając, że posiada on odpowiednią zdolność kredytową. Z drugiej strony, w przypadku negatywnej historii kredytowej, najczęściej odpowiedź banku na wniosek kredytowy klienta będzie negatywna.
BIK prowadzi obszerną bazę danych o klientach banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych i ich rachunkach. Instytucje kredytowe w Polsce przekazują tego typu informacje cyklicznie do BIK-u, w zamian za co mogą korzystać z pełnej bazy danych. Do BIK-u trafiają takie informacje jak:

 • Dane osobowe kredytobiorców,
 • Dane dotyczące kredytu, tj.:
  • Data zaciągnięcia zobowiązania,
  • Rodzaj kredytu,
  • Okres kredytowania,
  • Waluta kredytu,
  • Terminowość spłaty,
 • Dane dotyczące podjętej przez bank windykacji lub egzekucji spłat,
 • Informacje o zamknięciu rachunku i powodach takiej decyzji.

Na podstawie danych dotyczących danego klienta, pobranych w BIK-u ustalany jest jego scoring, czyli punktowa ocena wiarygodności kredytowej. Dane, jakimi posiłkują się przy tym bankowcy, to ilość posiadanych przez kredytobiorcę kredytów, ilość złożonych wniosków kredytowych, jak i opóźnienia w spłatach – ich ilość i długość.
Zapis w BIK-u dotyczący nieterminowej spłaty zobowiązania kredytowego przez klienta, skutecznie może utrudnić, albo uniemożliwić zaciągnięcie kolejnego kredytu. Dodatkowo, najprawdopodobniej taki klient nie będzie mógł dokonać zakupów ratalnych, ani uruchomić karty kredytowej. Co prawda, w niektórych bankach i instytucjach kredytowych otrzyma on kredyt, ale na gorszych warunkach cenowych.
W BIK-u informacje o kredytach i kredytobiorcach są przechowywane przez cały okres trwania umowy kredytowej oraz przez okres nie dłuższy niż 5 lat po spłacie zobowiązania. Klient może upoważnić BIK do przechowywania jego informacji kredytowych przez dłuższy czas.