28.9 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaPoradnikiBIK - Biuro Informacji Kredytowej

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kiedy Twoje dane mogą trafić do BIK?

Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania w którejś z wyżej wymienionych instytucji. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu, bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania Twojego zobowiązania.

“Wbrew powszechnej opinii Biuro Informacji Kredytowej wcale nie prowadzi czarnej listy dłużników, lecz jedynie monitoruje – w sposób całkowicie zinformatyzowany (informacje do rejestru płyną z systemów banków i odwrotnie) – sposób realizowania zobowiązań przez klientów.” – mówi Dorota Kossowska, Doradca finansowy, Open Finance SA.

Jakie informacje znajdują się w BIK?

W BIK znajdują się:

 • informacje o Twoich danych osobowych
 • dane na temat zobowiązań wobec Banków i SKOK-ów takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat
 • informacje o zadłużeniu

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez Bank lub SKOK – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

Jak długo BIK może przetwarzać Twoje dane?

Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo – Twoje dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres przez Ciebie wskazany, poświadczając Twoją pozytywną historię kredytową.
Dane mogą być przetwarzane w BIK również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni
 • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank czy SKOK
  o zamiarze przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Historia to najlepsza rekomendacja

Najkorzystniejsze dla Twojego wizerunku finansowego jest terminowe regulowanie swoich zobowiązań, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.
Czy pozytywna historia kredytowa może być do czegoś potrzebna? Zapewniamy, że tak! To dzięki niej jesteś dla banków i SKOK-ów wiarygodnym i cennym klientem, co z kolei może przełożyć się na:

 • lepsze warunki finansowe np. niższe oprocentowanie kredytu
 • skrócenie lub uproszczenie procedur
 • obniżanie opłat i prowizji

Widać wyraźnie, że brak wiedzy o Twojej historii kredytowej uniemożliwia bankom czy SKOK-om zastosowanie swoistej premii za Twoją rzetelność finansową.

“Jeśli dostajemy pozytywny raport, to jest to punkt dla klienta. Jego wniosek możemy rozpatrzyć znacznie szybciej.” – mówi Piotr Utrata, Rzecznik prasowy jednego z banków współpracujących z BIK.

Udziel zgody!

Jeśli chcesz być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego powinieneś sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat Twoich zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po spłaceniu zobowiązania. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych zwiększasz swoje szanse na możliwość naliczenia Twojej oceny punktowej.
Pamiętaj! Żądając usunięcia, po spłacie zobowiązania, swoich danych pozytywnych oraz nie wyrażając zgody na ich przetwarzanie, pozbywasz się możliwości lepszego traktowania Ciebie przez banki i SKOK-i.

Ocena Biura Informacji Kredytowej

W przeważającej większości przedstawiciele sektora bankowego pozytywnie oceniają 10 lat istnienia Biura Informacji Kredytowej. 84,5% pytanych wskazuje na wzrost bezpieczeństwa obrotu oraz szybkości pracy banków dzięki BIK. Blisko co dziesiąty przedstawiciel grupy uznaje powstanie BIK za jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim sektorze bankowym w tej dekadzie. 6,5% bankowców uważa, iż ta instytucja nie ma większego znaczenia dla sektora, a 1 na 50 twierdzi, że BIK utrudnia bankom funkcjonowanie.

BIK czy BIG?

Czasem zdarza się, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG). Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej – InfoMonitorem (www.infomonitor.pl), które jako jedyne w Polsce oferuje bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki.
BIG może przechowywać informacje na Twój temat do momentu, gdy Twój wierzyciel poinformuje biuro, że spłaciłeś należność do zera. Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK.
Informacje mogą przesyłać do BIG-u tylko wymienione w Ustawie przedsiębiorstwa, w sytuacji jeśli zalegasz z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę powyżej 200 zł lub jako przedsiębiorca na kwotę powyżej 500 zł, a od przesłania do Ciebie listem poleconym wezwania do zapłaty minęło 60 dni.
Biuro informacji gospodarczej oferuje liczne korzyści dla swoich klientów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą możesz zmniejszyć ryzyko i koszty Twoich decyzji biznesowych. Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem możesz sprawdzić w biurach informacji gospodarczej czy terminowo reguluje on swoje zobowiązania.
Jaka jest Twoja historia kredytowa? – SPRAWDŹ: www.bik.pl

W jaki sposób można uzyskać informację z BIK?

Informacje o danych osobowych przetwarzanych w bazie BIK udostępnia się na pisemny wniosek. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym.

Co to jest Raport PLUS?

Raporty PLUS to informacja dotycząca aktualnych danych osobowych Wnioskodawcy oraz jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie wydruku i udostępniana odpłatnie na każde życzenie Wnioskodawcy. Raporty te są udostępniane po uiszczeniu opłaty oraz dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku o Raport.
W odróżnieniu od Informacji Ustawowej, Raporty PLUS uzupełnione są o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie oraz kwocie posiadanych przez klienta zobowiązań. Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres lub odebrać osobiście w BOK.

Co to jest Informacja Ustawowa? (dawniej Raport Standard)

Jest to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy jak również jego zobowiązań kredytowych przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Informacja Ustawowa może zostać wysłana listem poleconym, na adres wskazany we wniosku, po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty przesyłki oraz dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku. Wgląd we własne dane oraz Informację Ustawową można uzyskać również bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK.
Raporty mogą być również wykorzystywane jako “świadectwo solidności”, którym każdy może posługiwać się w różnych sytuacjach wymagających zawarcia umowy lub potwierdzenia swojej wiarygodności, takich jak:

 • kupno samochodu
 • wynajęcie mieszkania
 • zawarcie umowy o pracę
 • ubieganie się o kredyt za granicą

Raporty PLUS pozwalają każdemu na sprawdzenie dowolnie często:

 • poprawności jego danych podlegających wymianie między bankami i SKOK-ami
 • jego oceny punktowej
 • aktualnej skali jego zobowiązań (w tym liczby kredytów, kwot pozostających do spłaty oraz kwot ewentualnych zaległości)
 • informacji o zobowiązaniach, które zostały już spłacone i zamknięte
 • stanu zobowiązań, które poręczył
 • czy nie posłużono się danymi w sytuacji kradzieży bądź zagubienia przez niego dokumentu tożsamości

Pobierając Raport i monitorując stan swoich zobowiązań można ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

Jak uzyskać Raport?

Raport PLUS
– udostępniany odpłatnie na życzenie zainteresowanego.
Informacja Ustawowa
– udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
1. Należy wypełnić wniosek o udostępnienie Raportu PLUS/Informacja Ustawowa, który dostępny jest w BOK lub na stronie internetowej www.bik.pl
2. Wypełniony oraz podpisany wniosek należy wysłać listem poleconym na podany poniżej adres lub złożyć osobiście w BOK: pn, wt, czw, pt 8:00-16:00; śr 9:00-17:00

Wnioski należy wysyłać na adres:
Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Biuro Obsługi Klienta
Budynek Adgar Plaza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Dopisek: “Zapytanie”

3. Raport PLUS zostanie przygotowany bezpośrednio po złożeniu Twojego wniosku. Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres, możliwy jest również odbiór osobisty bezpośrednio w BOK. Do wniosku wysłanego listem poleconym jak również złożonego w BOK, powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za Raport.
4. Informację Ustawową można otrzymać listem poleconym na wskazany we wniosku adres w terminie nie dłuższym niż 30 dni – zgodnie z Ustawą. Można ją również odebrać bezpośrednio po złożeniu w Biurze Obsługi Klienta. Jeśli Informacja Ustawowa ma zostać wysłana listem poleconym, do wniosku powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za przesyłkę w wysokości 10,- zł.
Potwierdzenie opłaty powinno zawierać:

 • numer konta, na które dokonano wpłaty
 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania
 • w tytule wpłaty: nr PESEL Wnioskodawcy z dopiskiem PLUS lub z dopiskiem Informacja dla Informacji Ustawowej

Aktualne ceny Raportów PLUS są dostępne na stronie www.bik.pl, bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK – tel.: +48 (0-22) 310 4444
BIK nie udziela żadnych telefonicznych informacji na temat danych przechowywanych w bazie.

Chcesz otrzymywać:

 • Powiadomienie SMS o próbie uzyskania kredytu na Twoje dane
 • Możesz wyprzedzić oszusta
 • Od razu dowiesz się o próbie wyłudzenia
 • Alerty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Zobacz też: Oddłużanie, wykreślanie z BIK