8 C
Warszawa
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaPoradnikiBIK pytania i odpowiedzi

BIK pytania i odpowiedzi

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jest spółką akcyjną, która została powołana dla potrzeb zminimalizowania ryzyka przy udzielaniu kredytów przez banki i wszelkie inne instytucje finansowe. Dodatkowo, jej zadaniem jest maksymalizacja bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego.

Biuro zbiera informacje dotyczące historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów i prezentuje je w formie raportów kredytowych. Wszystkie informacje znajdujące się w systemie informacyjnym BIK mogą być przechowywane, przetwarzane i dystrybuowane odpowiednim jednostkom, w ramach właściwych przepisów ustawy.

Mówiąc językiem prostym i zrozumiałym dla wszystkich, Biuro Informacji Kredytowej to zbiór informacji dotyczących historii kredytowej oraz wszelkich operacji finansowych klientów. Niekoniecznie informacje te muszą działać na niekorzyść konsumentów. W BIK znajdują się bowiem również takie dane, które sprzyjają klientom choćby przy ponownym zaciąganiu kredytu, czy pożyczki lub też ubiegania się o wyższy limit na karcie kredytowej. Jeśli dany kredytobiorca rzetelnie i sumiennie spłaca swoje zobowiązania wobec banku, jego historia kredytowa w BIK jest nienaganna.

Na tej podstawie kolejne banki i instytucje mogą wyciągnąć wniosek, że jest to klient godny zaufania i bez większego ryzyka mogą mu udzielić kredytu.

Każdy bank lub SKOK działający zgodnie z zapisami ustawy prawo bankowe, ma obowiązek dokonywać bieżącej oceny swojego klienta, biorąc pod uwagę jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi, zapewniając przez to wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych bankowi środków pieniężnych.

Każdorazowo bank i SKOK badając zdolność kredytową klienta w procesie ubiegania się przez niego o kredyt, zaciąga informacje w BIK-u, co pozwala mu na ocenę prawdziwych predyspozycji klienta do spłaty zobowiązania kredytowego.

Na tej podstawie ocenia również, jakie ryzyko związane jest z przyznaniem kredytu klientowi. Jeśli w BIK znajdują się informacje o tym, że w przeszłości potencjalny kredytobiorca zalegał ze spłatą własnych zobowiązań, wówczas bank lub SKOK może żądać od niego dodatkowych zabezpieczeń oraz poniesienia wyższych kosztów obsługi kredytu.

Warto podkreślić, że w chwili obecnej nie ma już konieczności, aby bank lub SKOK wymagał od klienta w procesie ubiegania się o kredyt czy pożyczkę, okazania pisemnych zaświadczeń o stanie jego zobowiązań. Może je sprawdzić samodzielnie, korzystając z usług BIK. Oszczędza to czas klienta, nie naraża go na dodatkowe koszty, a jednocześnie znacząco przyspiesza procedurę udzielania kredytu.

Klient ze swojej strony również może skontrolować swoją historię w BIK. W tym celu musi on wypełnić wniosek o udostępnienie Informacji Ustawowej, który dostępny jest w BOK (Biuro Obsługi Klienta) lub poprzez łącze na stronie internetowej BIK, a następnie po jego wypełnieniu, należy go wydrukować i własnoręcznie podpisać. Gotowy wniosek składa się w siedzibie BIK.

Klienci banków i SKOK-ów mają wiele wątpliwości i pytań, związanych z działalnością BIK oraz informacjami, jakie biuro sukcesywnie gromadzi na temat wszystkich osób, mających jakiekolwiek zobowiązania finansowe. W gąszczu przepisów i wytycznych trudno się odnaleźć, dlatego też postaraliśmy się dla Państwa zebrać i przedstawić pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez przedstawicieli BIK.

Być może znajdziecie wśród nich nurtujące Was problemy i w końcu rozwiejecie pojawiające się wątpliwości.
Pytania zostały zaczerpnięte z artykułu BIK – Biuro Informacji Kredytowej. Na pytania udziela odpowiedzi Pani Agnieszka Gontarek – Specjalista Departament Marketingu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

BIK pytania i odpowiedzi:
Jolanta:
W jaki sposób można, dowiedzieć się o danych w waszej bazie danych?

ODP.
Chcąc sprawdzić swoje dane w BIK należy złożyć pisemny wniosek o Raport „o sobie” do Biura Obsługi Klienta BIK (osobiście lub listem poleconym). Dla klienta indywidualnego BIK udostępnia trzy produkty: Informację Ustawową – udostępniana na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, Raport PLUS – zawiera informacje o zobowiązaniach kredytowych wraz z segmentem podsumowań oraz Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej – zawiera dodatkowo informację o ocenie punktowej, która waha się od 191 do 631 punktów i od 1 do 5 gwiazdek. Im więcej punktów i gwiazdek ma klient tym większe prawdopodobieństwo, że będzie terminowo spłacał kredyt.
Raporty PLUS dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej. Od maja 2010 r. pojawiła się możliwość pobierania Raportów PLUS w kilka minut poprzez internetowe konto bankowe. Na razie usługa dostępna jest dla klientów bankowości elektronicznej – Inteligo, iPKO oraz Meritum Bank ICB.

Piotrek:
Witam, około rok temu chciałem pozyskać laptopa na raty i tu zaczęła się moja przygoda, otóż okazało się, iż jestem w rejestrze dłużników mimo, że nigdy nie brałem kredytu ani nie miałem żadnego abonamentu…, w jaki sposób mogę pozyskać informacje czy oby na pewno jestem w tym rejestrze i dlaczego tam się znalazłem?

ODP. BIK to nie „czarna lista” ani rejestr dłużników. W BIK 95 % informacji to dane pozytywne, o należycie spłacanych zobowiązaniach, którymi należy się szczycić, a które podczas procedury ubiegania się o kolejny kredyt działają tylko na naszą korzyść. Aby sprawdzić jakie informacje znajdują się na temat danej osoby w BIK, należy zamówić raport o sobie: osobiście w Biurze Obsługi Klienta BIK lub wysyłając listownie odpowiedni wniosek. Sposób złożenia zamówienia jest opisany na stronie www.bik.pl.

Ania:
Kiedy chodziłam ze swoim obecnym mężem (prawie pięć lat temu) miał problemy ze spłatą pewnych zaległości, ale po ślubie zajęliśmy się tym i uregulowaliśmy wszystko a dziś bank PKO nie chce przyznać mu jakiegokolwiek debetu, bo jest w BIK. Oboje mamy ładne dochody i stałą pracę a gdzieś za rok chcemy kupić własne mieszkanie, jaką mamy szansę?

ODP.
Informacje o zobowiązaniach klientów banków i SKOK-ów są przechowywane w BIK w zależności od tego jak klient spłaca kredyt. Jeśli w trakcie spłacania kredytu klient spóźniał się ze spłatą powyżej 60 dni (i upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania go przez bank o występującym opóźnieniu i o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody), wówczas BIK może przetwarzać takie dane przez okres 5 lat.
Należy jednak pamiętać, że BIK przekazuje informacje tylko o faktach dotyczących historii kredytowej, a to ostatecznie bank decyduje o przyznaniu kredytu, kierując się własną polityką kredytową i każde zapytanie o kredyt traktuje indywidualnie.

Paweł:
Miałem zaległości w spłacie karty, w końcu kartę spłaciłem. W jaki sposób można zmienić w BIK-u mój status zdolności kredytowej. W banku dowiedziałem się, że dane aktualizowane są co 30 dni. Minęło prawie 2 miesiące a mój status się nie zmienił. Co można w tej sytuacji zrobić?

ODP.
Dane w BIK są aktualizowane przez banki i SKOK-i raz w miesiącu. Jeśli zdaniem klienta występuje opóźnienie w aktualizacji należy poprosić taką instytucję o przyspieszenie przesyłania danych do BIK. Tylko bank lub SKOK może dokonać aktualizacji. BIK jest jedynie administratorem danych przekazywanych przez te instytucje.

Olga:
Nasz kredyt hipoteczny trafił do BIK-u, ponieważ mieliśmy problem ze spłatą, lecz od 2 lat jest spłacany systematycznie a kredytu dalej żadnego nie możemy wziąć, ponieważ w BIK-u istnieje, że go nie spłacamy i kredyt nam rośnie zamiast maleć. Do kogo się z tym udać jak bank PKO twierdzi, że on od tego nie jest, aby przesyłać aktualne dane do BIK-u. To ma być ułatwienie. Nam z mężem chodzi jedno po głowie skończyć ze sobą, ponieważ jesteśmy zadłużeni mamy zdolność kredytową a wziąć kredytu nie można.

ODP.
Wszystkie informacje o zobowiązaniach trafiają do BIK, zarówno te spłacane terminowo jak i te z opóźnieniami. Jeśli w trakcie spłacania kredytu klient spóźniał się ze spłatą powyżej 60 dni (i upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania go przez bank o występującym opóźnieniu i o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody), wówczas BIK może przetwarzać takie dane przez okres 5 lat.
Tylko Bank lub SKOK może dokonać aktualizacji danych. BIK jest jedynie administratorem danych przekazywanych przez te instytucje. Jeśli zdaniem klienta występuje opóźnienie w aktualizacji należy poprosić taką instytucję o przyspieszenie przesyłania danych do BIK. Aby sprawdzić czy dane są aktualne należy pobrać raport o sobie z BIK. Sposób zamówienia raportu dostępny jest na www.bik.pl.

Katarzyna:
Mam problem, staram się o skreślenie z BIK. Wierzyciel, który mnie wprowadził na czarną listę odmawia mi skreślenia pomimo, że dług został spłacony. Dowiadywałam się w innych bankach czy jest to możliwe to informowano mnie, że często skreślają tylko należy wystąpić z pismem, ale to też zależy od woli i chęci tej osoby. Ja spotkałam się z odmową. Najgorsze jest to, że mimo niewielkiego długu jestem porównywana z osobami, które maja zadłużenia na większe kwoty. Czy można odwołać się od tej decyzji?

ODP.
BIK to nie BIG (biuro informacji gospodarczej). W BIK znajdują się informacje o zobowiązaniach kredytowych klientów banków i SKOK-ów. W biurach informacji gospodarczej są informacje ze wszystkich sektorów gospodarki także: spółdzielni mieszkaniowych, zakładów energetycznych, telefonii komórkowych. W celu uzyskania informacji na temat danych przechowywanych w BIG-ach należy pobrać raport o sobie z BIG.
Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej – InfoMonitorem (www.infomonitor.pl). Na stronie dostępne są również informacje jak sprawdzić kontrahenta.

Robert:
A może tak zająć się bliżej tym BIKiem wszak nie są nietykalni, bezprawie należy zwalczać tym samym.

ODP.
Tylko Bank lub SKOK może dokonać aktualizacji danych. BIK jest jedynie administratorem danych przekazywanych przez te instytucje. Jeśli zdaniem Klienta występują nieprawidłowości w przekazanych danych należy zwrócić się do tych instytucji o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Damian:
Jak podać bank do BIK-u. Spłaciłem zadłużenie z odsetkami i więcej, bank już zwleka ze zwrotem nadpłaty trzy lata. Jak oni mogą podać mnie na czarną listę to, czemu ja nie mogę? Proszę o jakąś podpowiedź.

ODP.
Zasady wpisywania dłużników do biur informacji gospodarczej znajdują się na stronie np. BIG InfoMonitor http://www.infomonitor.pl/pl/dla_prasy/aktualnosci/497.html.

Alicja:
Proszę podajcie mi podstawę prawną abym mogła wystąpić z pismem do banku o wykreślenie już spłaconego kredytu.

ODP.
Informacje o zobowiązaniach klientów banków i SKOK-ów są przechowywane w BIK w zależności od tego jak klient spłaca kredyt. Jeśli jest spłacany terminowo, będą w BIK do czasu całkowitej spłaty lub dłużej jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie przez BIK danych na jego temat (tak świadomie tworzy się historię kredytową).
Dlatego warto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o spłacie zobowiązań po spłacie kredytu. Dzięki historii kredytowej bank lub SKOK ma sygnał, że klient nie chce nic ukrywać i chętniej udzieli mu kredytu, na korzystniejszych warunkach.
Zgodę na przetwarzanie danych przez BIK można wyrazić w banku lub SKOK-u lub w Biurze Obsługi Klienta BIK, zarówno w trakcie spłaty kredytu jak i po jego całkowitej spłacie i w ten sam sposób w każdej chwili ją odwołać.

Ewelina:
Byliśmy zmuszeni z mężem zadłużyć się w wielu bankach, ponieważ nie mieliśmy gdzie mieszkać i braliśmy kredyty na wykończenie domu, przerosło to nasze możliwości i przez to znaleźliśmy się w BIK. Kredyty pospłacaliśmy i chcielibyśmy oczyścić swoją historie kredytową czy możemy coś zrobić czy czekać i ile czasu nasze dane są w BIK.

ODP.
j.w.

Karolina:
Mam pytanie… Słyszałam ostatnio, że jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko to można podać go do BIK-u! Czy to jest prawda, jeśli tak to jak to zrobić i gdzie się udać? Jeśli ktoś zna odp. bardzo proszę o e-maila.

ODP.
14 czerwca 2010 roku weszła w życie nowa „Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”, dzięki której dłużnicy alimentacyjni w znacznie prostszy sposób będą mogli trafić do rejestrów biur informacji gospodarczej. Nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również każda osoba fizyczna posiadająca tytuł wykonawczy, stwierdzający obowiązek płacenia alimentów, będzie mogła przekazać dane dłużnika do BIG. Więcej o możliwości akcji Dłużnik Alimentacyjny na stronie www.infomonitor.pl.

Adam:
Witam mam problem nigdy nie brałem kredytu z banku a okazuje się, że mam do spłaty 12 tysięcy a 3 raty już spłaciłem niby, ale ja nic nie brałem i nie spłacałem jak to jest, o co tu chodzi niech ktoś podpowie.

ODP.
Najlepiej sprawdzić jakie dane na temat Pana zobowiązania znajdują się w BIK-u. W tym celu należy pobrać raport o sobie, możliwości pobrania na www.bik.pl. Należy również pamiętać, że również poręczyciel-żyrant jest współodpowiedzialny za kredyt i takie informacje w jego raporcie również będą zawarte.

Konrad:
Uregulowałem zaległość w banku, przez którą znalazłem się w BIK. Mam pytanie: czy ten bank zgłasza prośbę o wykreślenie mnie z BIK-u czy ja sam muszę to zrobić?

ODP.
Informacje o zobowiązaniach klientów banków i SKOK-ów są przechowywane w BIK w zależności od tego jak klient spłaca kredyt. Jeśli jest spłacany terminowo, będą w BIK do czasu całkowitej spłaty lub dłużej jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie przez BIK danych na jego temat (tak świadomie tworzy się historię kredytową). Dlatego warto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o spłacie zobowiązań po spłacie kredytu. Dzięki historii kredytowej bank lub SKOK ma sygnał, że klient nie chce nic ukrywać i chętniej udzieli kredytu, nawet na korzystniejszych warunkach. Zgodę można wyrazić w banku lub SKOK-u lub w Biurze Obsługi Klienta BIK, zarówno w trakcie spłaty kredytu jak i po jego całkowitej spłacie i w ten sam sposób w każdej chwili ją odwołać.

Joanna:
Mam pytanie czy jeżeli wypełniłam wniosek na stronie swojego banku na kwotę, którą z góry mi narzucili dostałam odmowę i wpisali mnie do Bik-u, jakim prawem? Teraz nie mogę nigdzie dostać kredytu na śmieszną kwotę, którą spłacę z 2 wypłat.

ODP.
W BIK są przechowywane informacje o wszystkich zobowiązaniach kredytowych klientów banków i SKOK-ów, zarówno te spłacane terminowo, jak i te z opóźnieniami lub niespłacane. Każdy ma prawo wiedzieć kto pytał o niego w BIK, dlatego nawet takie zapytanie jak w Pani przypadku zostało zarejestrowane w bazie BIK. Jest to jedynie informacja o istniejącym zapytaniu, ale nie powodująca żadnego zobowiązania, dlatego nie jest to podstawą do odmowy udzielenia kredytu. Bank lub SKOK podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu lub odmowie kierując się własną polityką kredytową. Proponuję pobrać raport o sobie z BIK i sprawdzić w ten sposób czy istnieją jakieś nieprawidłowości.

Ryszard:
Staram się sie o kredyt i nie mogę uzyskać, bo zalegam 12 zł bankowi, nie pamiętam nazwy banku ani nr konta (spłaciłem w 2002r raty) pragnę to uregulować czy otrzymam z BIK informacje gdzie mam dokonać zaległej wpłaty. Proszę o informację.

ODP.
Najlepiej sprawdzić jakie dane na temat Pana zobowiązania znajdują się w BIK-u. W tym celu należy pobrać raport o sobie, możliwości pobrania na www.bik.pl. Należy jednak pamiętać, że ostatecznie to Bank decyduje o przyznaniu kredytu, kierując się własną polityką kredytową i każde zapytanie o kredyt traktuje indywidualnie.

Grażyna:
Dziś zostałam wpisana do BIK. Czy to już bezterminowo? Nie można się będzie już z tego wycofać? Pytałam tylko w banku Family Finanse S.A o możliwość uzyskania kredytu. Liczyłam na symulacyjne wyliczenie a nie na wpis do BIK. Proszę o odpowiedź.

ODP.
Przychodząc do banku lub SKOK-u po kredyt, najpierw zostaje sprawdzona historia kredytowa w BIK. Bank więc weryfikuje swojego klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Każdy ma prawo wiedzieć kto pytał o niego w BIK, więc zapytanie takie zostanie zawsze zarejestrowane w bazie BIK. Jest to jedynie informacja o tym, że ktoś pytał o klienta, ale nie powodująca żadnego zobowiązania. Proponuję pobrać raport o sobie z BIK i sprawdzić w ten sposób czy istnieją jakieś nieprawidłowości.

Michał:
Witam. Czy ktoś może udzielić mi konkretnej odpowiedzi? Jako osoba indywidualna miałem telefon w sieci ERA, będąc przekonany, że skończyła mi się umowa, nie zapłaciłem ostatniego rachunku, w związku z tym operator dopisał mnie do tzw. “czarnej listy”, co niesie ze sobą konsekwencje takie, że nie mogę podpisać z żadnym innym operatorem nowej umowy na abonament? Oczywiście zadłużenie wpłaciłem, ale Era wypisuje mnie już miesiąc. Czy jako właściciel firmy mogę wsiąść telefon na firmę? Czy firma ma “czyste konto”? Czy muszę nawet czekać aż operator wypisze mnie, jako klienta indywidualnego, żeby móc wsiąść telefon na firmę?

ODP.
Zasady wpisywania dłużników do biur informacji gospodarczej znajdują się na stronie np. BIG InfoMonitor www.infomonitor.pl.

Nicola:
Hmm… a ja we wszystkich bankach praktycznie starałam się o pożyczkę, nie jestem zarejestrowana w BIK-u, chyba, bo to moja pierwsza pożyczka by była, ale niestety nigdzie nie chce mi jej udzielić i o co w tym chodzi… nie jestem na żadnej czarnej liście umowa na czas nieokreślony!

ODP.
Najlepiej sprawdzić jakie dane na temat Pani zobowiązania znajdują się w BIK-u. W tym celu należy pobrać raport o sobie, możliwości pobrania na www.bik.pl. Można też sprawdzić jakie informacje na Pani temat znajdują się w biurach informacji gospodarczej. Tu też można otrzymać raport o sobie, np. www.infomonitor.pl.

Marcin Malinowski:
Moim zdaniem BIK to trochę podejrzana instytucja, ma 15, 5 miliona kapitału, dużo jak na coś, co nazywa się biurem. To kolejna firma, dla usług banków z kapitałem zagranicznym, czyt. *** Bankom zależy na kasie, znam osoby, które są w BIK, ale dostają kredyty, bo maja coś na zastaw. BIK ma eliminować biedaków. Państwo dba o interesy finansjery, a nie obywateli. Natomiast, jeśli mi ktoś zalega to 100 razy muszę to udowodnić, banki mają zbyt łatwo możliwość wpisu do BIK. Pozdrawiam, M.

ODP.
BIK to firma działająca na korzyść wszystkich swoich klientów, zarówno banków i SKOK-ów, jak i klientów tych instytucji, głównie poprzez ograniczanie ryzyka kredytowego. Naturalnym jest przecież, że aby udzielić komuś kredytu, chce się mieć pewność że dana osoba jest rzetelnym uczestnikiem rynku finansowego. Z drugiej strony, każdy klient banku i SKOK-u poprzez BIK, ma szansę kontrolowania tych instytucji sprawdzając czy dane przez nich przesyłane są prawidłowe. Aby sprawdzić jakie dane znajdują się w BIK należy pobrać raport o sobie, szczegóły na www.bik.pl. Dzięki takim działaniom ograniczane jest ryzyko kredytowe zarówno kredytodawcy jak i kredytobiorcy.

Emilia:
Czy jako żyrant kredytu studenckiego widnieję w BIK, jako osoba obciążona spłatą tego kredytu?
Składając wniosek o pożyczkę dowiedziałam się, że istnieję, w BIK, że mam zadłużenie na trzy tysiące zł. Z miesięczną ratą 600 zł i w związku z tym nie mam zdolności kredytowej. Nikt mnie o tym nie poinformował, kiedy zgodziłam się zostać żyrantem. Proszę o odpowiedź.

ODP.
Zakres odpowiedzialności żyranta jest taki sam jak kredytobiorcy. W przypadku opóźnień w spłacie lub zaprzestania spłat, to żyrant jest pociągany do odpowiedzialności. Dlatego kredyt taki jest traktowany jako Pani zobowiązanie. Proponuję pobrać raport o sobie z BIK aby sprawdzić jaka kwota pozostała do spłaty. Informacje o możliwości pobrania raportów dostępne są na stronie www.bik.pl.

Krzysiek:
Witam mam takie pytanie, jak to jest jak człowiek ma kilka kredytów a nie sprawdzili w BIK-u? Do kogo z tym problemem się zgłosić? Proszę o odpowiedź.

ODP.
W bazach BIK znajdują się informacje, przekazywane przez banki i SKOK-i, na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Dane te są aktualizowane przez wymienione instytucje raz w miesiącu.
Warto, więc zadbać o to, aby informacja o zobowiązaniach była dostępna dla banków i SKOK-ów jak najdłużej, również po spłacie kredytu. Warto więc wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych również po wygaśnięciu zobowiązania. Zgody takiej można udzielić w banku, w którym brany jest kredyt lub w Biurze Obsługi Klienta BIK.
Pozytywna historia kredytowa w BIK sprawia że klient jest dla banku i SKOK-ów bardziej wiarygodny i cenny. Dzięki temu instytucje te mogą premiować takich klientów dając lepsze warunki finansowania kredytu (np. niższe oprocentowanie), skracając lub uproszczając procedury udzielania kredytów albo obniżając opłaty i prowizje.

Powyższe pytania pochodzą bezpośrednio od naszych czytelników, którzy chcieli uzyskać szybką i rzetelną informację dotyczącą zaprezentowanego problemu. BIK odpowiedział na pytania w sposób zwięzły i jednoznaczny. Mamy nadzieję, iż informacje zawarte w artykule okazały się dla Państwa pomocne. Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na własne problemy bądź też któreś z pytań nie zostało w dostateczny sposób rozwinięte, prosimy o sugestie.
M.M.
bankowynet.pl