14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaPoradnikiUmowa użyczenia samochodu

Umowa użyczenia samochodu

Umowa użyczenia samochodu to dokument, w którym właściciel pojazdu pozwala na bezpłatne korzystanie z niego innej osobie lub podmiotowi. Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieokreślony w zależności od woli najemcy. W tym przypadku osoba korzystająca z samochodu ponosi wyłącznie koszty jego utrzymania oraz odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę pojazdu.

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia samochodu?

Umowa użyczenia samochodu jest regulowana przez kodeks cywilny w art. 710-719. W przeciwieństwie do umowy najmu czy dzierżawy ma charakter nieodpłatny. Stronami umowy jest użyczający oraz biorący. W dokumencie należy wskazać wszystkie dane niezbędne do weryfikacji tożsamości stron tj. imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, w przypadku osób prawnych NIP, nazwa przedsiębiorstwa, adres siedziby firmy, imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentacji. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że użyczający wcale nie musi być właścicielem pojazdu.

Przedmiot umowy

W umowie użyczenia samochodu należy wskazać dokładnie, o jaki pojazd chodzi. W dokumencie powinny być zawarte takie informacje jak numer rejestracyjny, rocznik model, moc silnika, pojemność, kolor. Bardzo istotną kwestią jest również opisanie stanu przedmiotu umowy, jeżeli użyczony pojazd posiada jakieś wady, powinny być one wyszczególnione. W przypadku, gdy użyczony samochód posiada usterki, użyczający ma obowiązek naprawienia szkody, jaką wyrządził biorącemu, który był tego nieświadomy (art. 711 k.c.,).

W umowie można określić sposób używania samochodu na przykład w formie zastrzeżenia, że z pojazdu można korzystać wyłącznie na terenie kraju, czy przebieg nie może przekroczyć określonej wartości. Trzeba pamiętać, że według prawa biorący nie może oddać pojazdu osobie trzeciej, jeśli użyczający nie wyraził na to zgody.

Czas trwania umowy

Użyczający i biorący powinni określić okres trwania umowy. Jeżeli jest to czas nieokreślony, to należy określić okres wypowiedzenia. Zgodnie z art. 715 k.c., umowa zawarta na czas nieoznaczony kończy się, gdy biorący uczynił z przedmiotu umowy użytek, albo jeżeli upłynął czas, w którym powinien ten użytek uczynić. Chodzi o to, że zazwyczaj pojazd jest użyczany w konkretnym celu, jeśli ten cel zostanie spełniony, to umowa automatycznie wygasa.

Koszty używania samochodu

Koszty używania samochodu ponosi biorący, czyli osoba, która korzysta z pojazdu. Zalicza się do nich między innymi opłaty za paliwo, wymianę zużytych żarówek, myjnię, koszty napraw ewentualnych usterek. Biorący jest odpowiedzialny za uszkodzenia oraz utratę pojazdu w sytuacji, gdy używa pojazdu niezgodnie z jego właściwościami lub przeznaczeniem. Dobrym przykładem jest zostawienie kluczyków w stacyjce albo użyczenie samochodu osobie trzeciej.

Warunki zwrotu

Po zakończeniu umowy użyczenia pojazdu, biorący ma obowiązek zwrócić samochód w dobrym stanie. Oczywiście nie ponosi on odpowiedzialności, za eksploatację pojazdu wskutek prawidłowego używania. W dokumencie użyczenia mogą być jednak wyszczególnione warunki zwrotu samochodu.

Umowa pisemna czy ustna?

Przepisy nie zastrzegają formy umowy użyczenia pojazdu, dlatego może być ona zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Oczywiście dużo bezpieczniej będzie sporządzić umowę pisemną, która przyda się w przypadku ewentualnych sporów. Użyczenie samochodu nie jest opodatkowane.