19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaPoradnikiUbezpieczenie kredytu gotówkowego

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Ubezpieczenie kredytu gotówkowegoNagły brak gotówki na realizację swoich inwestycji czy celów powoduje, że zaczynamy myśleć o możliwości zaciągnięcia kredytu gotówkowego w banku. Procedury kredytowe w przypadku niskich pożyczek bankowych są bardzo proste, dlatego też kredyt gotówkowy można otrzymać nawet w przysłowiowe 15 minut. Podczas podpisywania wszystkich dokumentów związanych z kredytem gotówkowym, należy zwrócić uwagę na jego ubezpieczenie. Tak naprawdę, niewielu kredytobiorców czyta warunki ubezpieczenia kredytu, a przecież warto wiedzieć, za co płacimy i co możemy uzyskać w ramach polisy ubezpieczeniowej.
Każdy bank może mieć nieco inne ubezpieczenia kredytu, ale najczęściej polisa chroni przed śmiercią kredytobiorcy, nagłą chorobą uniemożliwiającą wykonywanie pracy zawodowej, albo też przed utratą pracy. Polisa ubezpieczeniowa zabezpieczająca kredyt gotówkowy przed śmiercią kredytobiorcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, powoduje, że odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie bankowi. Ubezpieczalnia dokonuje więc uregulowania określonej ilości rat kredytowych, jakie pozostały kredytobiorcy do spłaty.
Kolejnym, ważnym ubezpieczeniem kredytu gotówkowego, jest ubezpieczenie od utraty pracy. Nawet jeśli dziś posiadamy stabilne zatrudnienie, nie wiemy, czy nasz pracodawca nie wypowie nam umowy o pracę, albo nie zlikwiduje swojej działalności w perspektywie kolejnych lat, kiedy będziemy mieli spłacać kolejne raty naszego kredytu gotówkowego. Ubezpieczenie od utraty pracy zabezpiecza kredytobiorcę przed sytuacją, w której jako bezrobotny nie będzie mógł spłacać swojego zadłużenia w banku. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że polisa ubezpieczenia od utraty pracy nie pokryje wszystkich pozostałych do spłaty rat kredytobiorcy.
W momencie, kiedy ten pozostaje bez pracy, polisa ureguluje jedynie 12 kolejnych rat kredytu gotówkowego. Pozostałe raty kredytobiorca musi spłacić samodzielnie. Trzeba też podkreślić, że świadczenie tego typu nie zawsze zostanie wypłacone. Kredytobiorca musi spełnić przy tym pewne warunki wymienione w polisie ubezpieczeniowej. Na przykład, świadczenie polegające na pokrycie rocznych rat przez ubezpieczalnię nie będzie przysługiwało ubezpieczonemu w chwili, gdy utraci on pracę na własne życzenie, czyli w drodze wypowiedzenia. Podobnie stanie się, jeśli pracę utracono w wyniku zwolnień grupowych, choć ten przypadek nie jest brany pod uwagę przy każdej polisie.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe definiują utratę pracy jako sytuację, w której klient zostaje pozbawiony racy nie z własnej winy. Mogą więc nie zaak
ceptować sytuację, w której umowa nie zostanie przedłużona po wygaśnięciu uprzedniej umowy o pracę na czas określony.