19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaPoradnikiOdszkodowanie za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy energetyczne Właściciele gruntów mogą ubiegać się o odszkodowania za postawione na ich ziemi słupy energetyczne. Wysokość zadośćuczynienia może być bardzo wysoka. Nie wszyscy w ogóle zdają sobie sprawę z tego, że odszkodowanie im przysługuje, również w przypadku zlokalizowania na ich działce różnego typu konstrukcji i instalacji tworzących linie do doprowadzania i odprowadzania energii elektrycznej, czy też płynów, pary i gazu. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, jeśli na gruncie prywatnym znajdą się urządzenia o tożsamym przeznaczeniu do słupów energetycznych. Przykładem niech będą stacje transformatorowe.
Nie tylko za istniejące słupy właściciele działek mogą ubiegać się o odszkodowanie, ale również za słupy i elementy instalacji, które w przyszłości mają znaleźć się na ich terenie. O odszkodowanie należy ubiegać się w takim przypadku od przedsiębiorcy, który planuje taką inwestycję.
Jeśli już jesteśmy świadomi tego, że odszkodowanie nam się należy, musimy poznać drogę jego dochodzenia. Najprościej pieniądze od przedsiębiorcy za ustawienie słupów energetycznych na naszej ziemi uzyskać można zawierając z nim umowę o ustanowienie służebności przesyłu, w zamian za otrzymanie wskazanego wynagrodzenia. Problem pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorca ani myśli takiej umowy podpisywać.
Samodzielne otrzymanie odszkodowania za słupy energetyczne bywa kłopotliwe, zwłaszcza dla osób, które nie mają wystarczającej wiedzy z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Przy określaniu wysokości kwoty odszkodowania, najważniejsze jest określenie w sposób właściwy możliwych działań, jakie może przeprowadzić na naszej działce przedsiębiorca. Najlepiej, przy staraniu się o pieniądze z odszkodowania za słupy energetyczne zwrócić się o pomoc do profesjonalnych doradców prawnych. Ważne jest przy wyborze doradcy, aby posiadał on gruntowną wiedzę związaną z prawem energetycznym, cywilnym i administracyjnym. Jeśli prawnik prowadził już podobne sprawy o odszkodowanie, łatwiej przyjdzie mu uzyskać odszkodowanie dla kolejnych klientów zgłaszających się do niego z podobnym problemem.
Na odszkodowanie za słupy energetyczne nie mogą liczyć właściciele gruntów, na których słupy te stoją już dłużej niż 30 lat. W takim przypadku zakład energetyczny może przed sądem uzyskać orzeczenie o zasiedzeniu prawa służebności i wpisać ten fakt do księgi wieczystej działki. Wówczas to właścicielom ziemi nie przysługuje żadne odszkodowanie.