27.6 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaPoradnikiOdszkodowanie od urzędnika

Odszkodowanie od urzędnika

Od niedawna petenci poszkodowani w wyniku błędów urzędników, mogą się domagać od nich odszkodowania. Z dniem 17 maja 2011 roku weszła bowiem w życie ustawa, która nakłada na urzędników zwiększoną odpowiedzialność za ich zachowanie. Jeden z jej przepisów wskazuje, że jeśli urzędnik, który w swoich działaniach wyrządził szkody zawinione działaniem rażąco naruszającym prawo, musi ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. Poszkodowany nie będzie jednak mógł żądać od urzędnika dowolnego zadośćuczynienia, ponieważ rzeczona odpowiedzialność z mocy prawa ulega ograniczeniom.
Warto też podkreślić, że nie wszyscy urzędnicy są objęci przepisami wspominanej ustawy. Skutkiem tego, za szkodę w rzeczywistości może odpowiadać zaledwie kilku funkcjonariuszy publicznych. Urzędnicy sami nie będą wypłacać w praktyce odszkodowań. Obywatel ubiegający się o zadośćuczynienie będzie otrzymywał je od organu administracji publicznej, w którym pracuje urzędnik, a więc finalnie płatnikiem pozostanie Skarb Państwa.
Rząd wprowadzając w życie nową ustawę o odszkodowaniach za błędy urzędników i ogólnie rzecz ujmując – organów administracji publicznej, chciał sformułować dyscyplinę urzędniczą. Ustawa ma być ostrzeżeniem dla urzędników, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe z rażącym naruszeniem prawa. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego przełożony urzędnika doszuka się przesłanek tego, że urzędnik źle wykonał swoją pracę, będzie on musiał zwrócić Skarbowi Państwa wypłaconą obywatelowi sumę odszkodowania. Nie w każdym przypadku będzie to pełna suma odszkodowania, bowiem występuje ograniczenie odpowiedzialności urzędniczej.
Wedle zapisów ustawy, odszkodowanie urzędnik będzie musiał wypłacić w pełnej wysokości, jeśli zostanie mu udowodnione rażące naruszenie prawa z winy umyślnej. W przypadku, gdy takie udowodnienie nie będzie miało miejsca, suma odszkodowania do zapłaty zostanie ograniczona do wysokości rocznej pensji urzędnika. Co ciekawe, odpowiedzialność za szkodę urzędniczą może ponosić nie tylko jeden urzędnik, ale i kilku funkcjonariuszy publicznych. W takich przypadkach będą oni zwracali część sumy odszkodowania, wyliczoną w zależności do swojego przyczynienia się. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie, w jakim stopniu są winni poszczególni funkcjonariusze publiczni, wówczas odpowiedzą oni za przewinienie w równych częściach.
Suma odszkodowania obejmuje dziś szkody w majątku, a także utracone korzyści, jakie poszkodowany obywatel mógłby osiągnąć, gdyby do wyrządzenia szkody nie doszło.