20.4 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaPoradnikiKiedy bank wypowiada umowę kredytową klientowi?

Kiedy bank wypowiada umowę kredytową klientowi?

Umowa kredytowa może zostać wypowiedziana przez bank w momencie, kiedy jej strona, tj. klient, nie dotrzyma warunków umownych ustalonych z instytucją bankową. Tak naprawdę, wystarczy, aby klient nie spłacił dwóch rat kredytowych z rzędu, aby bank postanowił zerwać umowę kredytową, a dług przekazać firmie windykacyjnej.
W umowie kredytowej każdy kredytobiorca ma zapisane, w jakich sytuacjach bank ma prawo zerwać ten dokument, wypowiadając umowę. Pamiętajmy jednak, że jako konsumenci nasze prawa są w pewnym stopniu chronione w takich momentach przez odpowiednie przepisy ustawy. Prawo konsumenckie daje minimum ochrony kredytobiorcy w zakresie wypowiedzenia umowy przez bank. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy kredyt podlega ustawie o kredycie konsumenckim, a więc udzielony został na kwotę nie większą niż 80 tys. zł. Umowy kredytowe zwykle mają podobne zapisy jak przepisy ustawowe, jeśli mowa jest o wypowiedzeniu umowy przez bank.
Do wypowiedzenia umowy kredytowej konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Po pierwsze, kredytobiorca musi nie uiścić rat kredytowych określonych w umowie przez dwa kolejne okresy płatności. Jeśli zapłaci choćby część jednej z rat, bank nie będzie miał prawa do wypowiedzenia umowy. W przypadku, gdy niedokonanie zapłaty rat kredytowych przez dwa kolejne okresy stało się faktem, bank musi wezwać klienta do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wypowiedzenia umowy. Jeśli w tym terminie kredytobiorca nie wpłaci zaległości, to umowa kredytowa może zostać wypowiedziana przez bank.
Warto podkreślić, że minimalny termin wypowiedzenia umowy kredytu konsumenckiego wynosi 30 dni. Przy innych kredytach okres ten co prawda powinien wynosić 30 dni, ale jeśli bank ma uzasadnione podstawy do wnioskowania o zagrożeniu upadłością kredytobiorcy, okres ten może zostać skrócony do 7 dni.
Klienci indywidualni i firmowi mają w ostatnim czasie nie lada problemy z bieżącym regulowaniem wszystkich swoich zobowiązań, w tym tych wynikających z kredytów i pożyczek bankowych. Ich problemy finansowe, spowodowane chociażby spadkiem dochodów uzyskiwanych z działalności przedsiębiorstwa, czy utratą pracy, mogą być przyczyną braku terminowej spłaty kredytu. Niemniej jednak, nie tylko w takim przypadku bank ma prawo do zerwania wcześniej zawartej umowy kredytowej, o czym nie każdy klient wie. Analitycy bankowi okresowo dokonują weryfikacji aktualnej zdolności kredytowej klienta. Jeśli owa weryfikacja wykaże, że klient znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej, to bank może wypowiedzieć umowę kredytu, w obawie przed powstaniem długu straconego.