12.8 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaPoradnikiJak ubiegać się o odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej?

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej?

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej? Jeśli w szpitalu, przychodni lekarskiej czy innej placówce służby zdrowia spotka nas sytuacja, w której ucierpimy my lub nasi najbliżsi w wyniku błędu lekarza, możemy wystąpić o stosowne odszkodowanie. Prawo cywilne wnosi, że za błędy sztuki medycznej, zaniedbania wszelkiego rodzaju oraz stawianie błędnych diagnoz, pacjentom, a w szczególnych przypadkach także ich rodzinom, należy się zadośćuczynienie.
Postępowanie dotyczące uzyskania odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej należy rozpocząć od wystąpienia z roszczeniem do Towarzystwa Ubezpieczeniowego związanego z zawartą polisą odpowiedzialności cywilnej placówki zdrowia. Każda przychodnia czy szpital ma obowiązek wykupienia polisy OC, wynikający z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o refundacji kosztów usług medycznych. O konieczności posiadania polisy OC mówi również Rozporządzenie Ministra Finansów o obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
Aby otrzymać odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej, poszkodowany lub poszkodowani muszą dobrze udokumentować winę placówki zdrowia, a także wskazać skutki i konsekwencje takiego zdarzenia. Te ostatnie uzależniają kwotę odszkodowania. Co więcej, to same osoby poszkodowane muszą zadbać o gruntowne udowodnienie, że na terenie danej placówki doszło do błędu w sztuce lekarskiej. Muszą samodzielnie zadbać o pozyskanie szczegółowej dokumentacji medycznej. Najważniejsze jest, aby historia choroby towarzysząca danemu błędowi medycznemu była kompletna. Każdy brak w niej może być podstawą dla Ubezpieczyciela do odrzucenia wniosku o wypłatę odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej.
Sami zainteresowani, czyli poszkodowani z tytułu popełnienia błędu medycznego przez placówkę zdrowia, nie mają wysokiej świadomości swoich praw. Jeśli wiedzą już, że mogą ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej, to podejmowane przez nich działania mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Samodzielnie nie są w stanie wywalczyć w sądzie z ubezpieczycielem i daną placówką zdrowia, należnego im odszkodowania. Warto więc w takich przypadkach zadbać o wsparcie ze strony profesjonalnej instytucji, która wystąpi wraz z poszkodowanym o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu itp. Taka instytucja w sposób kompleksowy zajmie się pomocą poszkodowanemu w uzyskaniu należnego odszkodowania za błędy w leczeniu powstałe poprzez zaniedbania lub zaniechania placówki medycznej. Dana osoba musi tylko podpisać z taką instytucją umowę pełnomocnictwa, a ta pomoże w kompletowaniu dokumentacji oraz uzasadni roszczenia odszkodowanego. Jeśli poszkodowany nie będzie posiadał wiedzy, ani wsparcia ze strony profesjonalnych instytucji, najprawdopodobniej nie będzie w stanie doprowadzić przed sądem do korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.