14.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaPoradnikiGdzie dokonać przelew?

Gdzie dokonać przelew?

Przelewy wykonujemy na co dzień – płacimy w ten sposób za czynsz za mieszkanie, za kablówkę, wodę, gaz, prąd lub telewizję i Internet. Opłacamy rachunki za telefon komórkowy, płacimy kontrahentom w firmach. Generalnie, przelewu można dokonać w zaciszu własnego domu, przez Internet, w punkcie kasowym, w banku, na poczcie czy nawet w sklepowej kasie. Warto podkreślić, że transakcje finansowe dokonywane w okienkach w wielu supermarketach, przy okazji robienia zakupów, nie zawsze są w pełni bezpieczne, choć nowe przepisy mają to zmienić.
Z dniem 23 października 2011 roku weszła w życie ustawa o usługach płatniczych, wprowadzająca rozgraniczenie na dwa rodzaje podmiotów:
Instytucje płatnicze,
Biura usług płatniczych.
Większe kompetencje będą posiadały instytucje płatnicze, w których klient oprócz opłacenia rachunków i dokonania niezbędnych przelewów, będzie mógł dodatkowo wymienić na przykład posiadane waluty. Jednocześnie, w gestii biur usług płatniczych będzie leżało wyłącznie pośrednictwo w przekazywaniu wpłat.
Dzięki ustawie klienci instytucji i biur płatniczych nie będą już musiały się kłopotać tym, że przelew nie został zrealizowany w terminie. Będą mogli złożyć reklamację i odzyskać wpłacone pieniądze. Działalność biur i instytucji płatniczych będzie posiadała gwarancje lub ubezpieczenie bankowe, jak również będzie podlegała rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucja ta ma czuwać nad prawidłowym realizowaniem podstawowej działalności takich podmiotów.
Jeśli po opłaceniu rachunków okienku kasowym, okaże się, że pieniądze nie dotarły na konto elektrowni, czy spółdzielni, możemy domagać się zwrotu zapłaconej kwoty. Dzieje się tak dlatego, że punkt ten nie wykonał swojego zobowiązania w należyty sposób. Jednocześnie, istniejące prawo daje klientom możliwość odzyskania przekazanych środków okienkom kasowym również w przypadku ogłoszenia przez nie upadłości.
Dotychczas osoby prowadzące punkty kasowe, w których można było opłacić rachunki, nie musiały posiadać ubezpieczenia. Jeśli więc nie były wypłacalne, reklamacja złożona przez klienta za nienależyte zrealizowanie polecenia zapłaty, mogła być bezskuteczna. Teraz się to zmieni i automatycznie klienci nie będą mieli już problemu z odzyskaniem pieniędzy z punktów kasowych – wypłacą nam je ubezpieczyciel lub gwarant. Nowe prawo określa również, że firmy, w których klienci płacą swoje rachunki, będą musiały ponosić pełną odpowiedzialność za niedostarczenie przelewu lub jego opóźnienie. Łącznie z zapłatą rachunku ponownie, wraz z odsetkami za zwłokę.