27.6 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024

Czym jest BIG?

Czym jest BIG? Podczas zaciągania kredytów w bankach klienci, niezależnie od tego, czy są to firmy, czy osoby prywatne, są sprawdzani pod kątem zdolności i wiarygodności finansowej. Między innymi banki posiłkują się przy tej okazji informacjami pochodzącymi z BIK-u i BIG-u. O ile pojęcie Biura Informacji Kredytowej jest dobrze znane klientom banków, o tyle problemy z definiowaniem najprawdopodobniej będą mieli w odniesieniu do drugiej, wskazanej instytucji.
BIG jest to Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. Jego zadaniem jest prowadzenie na bieżąco Rejestru Dłużników BIG. W rejestrze tym znajdują się informacje gospodarcze o wszelkich przeterminowanych zadłużeniach osób i firm. Są one gromadzone, przyjmowane, przechowywane i udostępniane określonym instytucjom, takim jak banki.
BIG umożliwia też dostęp do bazy wspominanego już Biura Informacji Kredytowej oraz do zasobów informacyjnych Związku Banków Polskich, gdzie gromadzi się dane o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów. Można śmiało powiedzieć, że Biuro Informacji Gospodarczej jest platformą informacyjną, która spełnia funkcję łącznika pomiędzy sektorem bankowym oraz pozostałymi sektorami polskiej gospodarki.
Instytucja ta oferuje sektorowi bankowemu oraz przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów. Co więcej, BIG wydatnie wspiera te grupy w odzyskiwaniu zaległych należności.
Do bazy BIG trafiają informacje gospodarcze od:

 • Klientów indywidualnych,
 • Przedsiębiorstw i innych podmiotów,
 • Jednostek samorządu terytorialnego,
 • Spółek miejskich i gminnych,
 • Branży telekomunikacyjnej,
 • Sektora finansowego,
 • Branży leasingowej,
 • Małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Ubezpieczycieli,
 • Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • Branży energetyki,
 • Dostawców mediów,
 • Firm windykacyjnych,
 • Związku Banków Polskich,
 • BIK,
 • Banków.

BIG zajmuje się wydawaniem raportów o przedsiębiorcach i konsumentach. Jednocześnie, prowadzi też działalność edukacyjną, wydając kwartalne raporty BIG oraz InfoDług. Realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, za pośrednictwem promocji wśród młodych ludzi idei aktywnego spędzania wolnego czasu.
Generalnie, Biuro Informacji Gospodarczej istnieje po to, aby ustalać, a następnie weryfikować wiarygodność finansową zarówno konsumentów, jak i samych przedsiębiorców. BIG bierze aktywny udział w procesach minimalizowania ryzyka finansowego i odzyskiwania należności swoich klientów.