8.2 C
Warszawa
czwartek, 18 kwietnia, 2024
Strona głównaPoradnikiCzy warto ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

Czy warto ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

Successful financial plans Zaciągając kredyt hipoteczny musimy być świadomi faktu, że jest to długoterminowe zobowiązanie, które trwale wiąże nas z bankiem. Kolejne raty kredytu obciążają domowy budżet kredytobiorcy przez długi czas, dlatego też decydując się na takie zobowiązanie trzeba rozważyć wszystkie jego parametry, w tym również opcję ubezpieczenia kredytu.
Wielu klientów rezygnuje z dodatkowych ubezpieczeń, nie chcąc podwyższać kosztów kredytowych. Wykupuje wyłącznie te, które są w pewien sposób narzucone przez bank. Jednym z takich ubezpieczeń jest ubezpieczenie niskiego wkładu, kiedy kredytobiorca nie dysponuje własnymi oszczędnościami na zakup nieruchomości. Wśród obowiązkowych ubezpieczeń kredytu wyróżnia się ubezpieczenie pomostowe, które klient banku wykupuje z chwilą wypłaty kredytu. Składka jest opłacana przez krótki czas, aż do chwili uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. Następnym ubezpieczeniem obligatoryjnym jest ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych i zniszczeń, np. od ognia i wody.
Rzeczywiście, ubezpieczenia kredytów można podzielić na obligatoryjne i fakultatywne. Obligatoryjne ubezpieczenia musimy obowiązkowo wykupić, ponieważ w innym razie bank nie udostępni nam środków kredytowych. Fakultatywne ubezpieczenia są dobrowolne i wielu kredytobiorców nie decyduje się na ich wykupienie, sądząc, że ochrona ubezpieczeniowa jaką zapewniają jest tylko pozorna, zaś koszty z nimi związane – niepotrzebne. Tymczasem, ubezpieczenia kredytu mogą być kluczowe w nieprzewidzianych sytuacjach i uratować klienta i jego rodzinę przed bankructwem.
Ubezpieczenie przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego klient wykupuje w banku lub u wybranego ubezpieczyciela, który jest akceptowany przez bank. Ubezpieczając na przykład mieszkanie w kredycie podpisywana jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na bank. Skutkiem tego, jeśli mieszkanie spłonie, w pierwszej kolejności zaspokajane są wierzytelności banku. Pozostałe środki trafiają do właściciela mieszkania.
W grupie dobrowolnych ubezpieczeń kredytowych wymienia się przede wszystkim ubezpieczenie na życie lub na wypadek utraty zdolności do pracy. Dodatkowym ubezpieczeniem może być polisa ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Takie ubezpieczenia są uruchamiane w przypadku, gdy kredytobiorca w wyniku poważnej choroby, utraty zdolności do pracy, lub w ogóle utraty pracy, nie jest w stanie spłacać samodzielnie rat kredytu. Na pewien czas taki obowiązek przejmuje wówczas ubezpieczyciel.