23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaPoradnikiCharakterystyka kredytu studenckiego

Charakterystyka kredytu studenckiego

Studenci niejednokrotnie potrzebują dodatkowych środków finansowych na utrzymanie się w obcym mieście. Nie każdy może liczyć na wsparcie ze strony rodziców, nie ma oszczędności, a pogodzenie pracy z zajęciami na uczelni, zwłaszcza na pierwszym roku, staje się niemożliwe. Wówczas, jedynym sposobem na uzyskanie pieniędzy staje się zaciągnięcie kredytu. Banki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy klientów skonstruowały dla niej kredyt studencki.
Generalnie, kredyt studencki to po prostu niedroga metoda na pozyskanie środków finansowych dla studentów. Mogą oni pobierać kredyt w równych, miesięcznych transzach, przez cały okres studiowania. W maksymalnie dwa lata po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych, kredytobiorca zmuszony jest do rozpoczęcia spłacania kredytu. Trzeba powiedzieć, że kredyt studencki ma bardzo niskie, korzystne dla kredytobiorcy, oprocentowanie. Wynosi ono zaledwie 2,375%. Jest ono równe połowie stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Im będzie ona niższa, tym niższe oprocentowanie będzie posiadał automatycznie kredyt studencki.
Odsetki, jakie trzeba by spłacać przez 5 lat studiowania i 2 lata po uzyskaniu dyplomu, od kredytu studenckiego, są pokrywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Po tym czasie student zmuszony jest do rozpoczęcia spłacania swojego zobowiązania wobec banku. W tym okresie bank zaczyna też naliczanie należnych mu odsetek.
Nie ma znaczenia, czy student studiuje na państwowej uczelni i za swoją naukę teoretycznie nie płaci, czy też uczęszcza na prywatną uczelnię. Kredyt może otrzymać student dzienny, zaoczny, czy też pobierający nauki prywatnie. Student ponosi koszty utrzymania się, a więc mieszkania lub pokoju akademickiego, jedzenia i pomocy naukowych. Do tego dochodzą zwykłe przyjemności, nierozerwalnie związane z życiem studenckim. Może je pokryć kredyt studencki.
Nie wszystkie banki mają w swoich ofertach kredyty studenckie. Jedynie Bank Pekao, PKO BP, Gospodarczy Bank Polski, Mazowiecki Bank Regionalny oraz Bank Polskiej Spółdzielczości oferują jeszcze takie kredyty swoim klientom. Kredyt, bez względu na bank, w którym student go uzyska, wypłacany jest w miesięcznych ratach po 600 zł każda. Raty są zawieszone w dwóch letnich miesiącach, kiedy student nie uczęszcza na uczelnię.
O kredyt studencki mogą się starać tylko ci studenci, którzy swoją naukę rozpoczęli przed ukończeniem 25 roku życia. Dodatkowym wymogiem jest uzyskiwanie określonego dochodu na osobie w rodzinie. Nie może on przekroczyć 2100 zł na osobę. Taki limit maksymalny został ustalony w 2010 roku. Co roku wniosek o kredyt studencki można składać dopiero od 1 października. Po przeprowadzeniu procesu kredytowego bank wydaje swoją decyzję. Decyzja będzie pozytywna, jeśli student przedstawi w banku zabezpieczenie spłaty kredytu, którym może być poręczenie BGK lub własnych rodziców, jeśli mają oni odpowiednio wysokie zarobki.
Pomimo, że oferta kredytu studenckiego dostępna jest w kilku bankach w Polsce, to niewiele różnią się między sobą parametry takich zobowiązań, jako że reguluje je ustawa.