17 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024

Zarządzanie ryzykiem

Zapraszamy Państwa na szkolenie “Zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji”, które odbędzie się w dniach 16-17.12.2010r. w Warszawie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką zarządzania ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji lub planujących zajmować się tym w przyszłości. Odbiorcami szkolenia są osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne lub współuczestniczące w szacowaniu ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego. Szkolenie adresowane jest również do osób kierujących działem bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniem związanymi z zarządzaniem ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji. Poznają terminologię oraz techniki zarządzania ryzykiem wg normy PN-ISO/IEC 27005. Szkolenie umożliwi zdobycie umiejętności ułatwiające aktywne uczestnictwo w procesie szacowania, analizy ryzyka w organizacji.
Przewidywane efekty szkolenia:

  • zrozumienie zasad zarządzania ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego;
  • zrozumienie zasad tworzenia odpowiednich regulacji wewnętrznych na potrzeby zarządzania ryzykiem;
  • znajomość technik zarządzania ryzykiem zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27005;
  • zrozumienie problematyki związanej z szacowaniem ryzyka, identyfikacją zagrożeń związanych bezpieczeństwem informacji itp.

Plan szkolenia:
Dzień 1

  • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.
  • Organizacja zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. W tym: terminologia, ustanowienie kontekstu, kryteria, definiowanie zakresu i granic procesu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, ograniczenia.
  • Szacowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji. W tym: opis szacowania ryzyka, analiza ryzyka, identyfikowanie ryzyka, estymacja ryzyka, ocena ryzyka, przykłady identyfikowania aktywów, identyfikowanie aktywów podstawowych i wspierających, przykłady typowych zagrożeń, przykłady podatności, metody podatności technologicznych, ranking zagrożeń, pomiar ryzyka.

Dzień 2

  • Postępowanie z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. W tym: Opis postępowania z ryzykiem, redukowanie ryzyka, zachowanie ryzyka, unikanie ryzyka, transfer ryzyka, akceptowanie ryzyka, ograniczenia przy redukowaniu ryzyka.
  • Informowanie o ryzyku. Monitoring i przegląd. W tym: Dystrybucja informacji o ryzyku, skuteczna komunikacja, monitorowanie i przegląd ryzyka, monitorowanie i przegląd czynników ryzyka, monitorowanie, przegląd i doskonalenie zarządzania ryzykiem.
  • Tworzenie regulacji wewnętrznych na potrzeby sprawnego zarządzania ryzykiem.

Czas trwania: 2 dni, 9-17 (2 przerwy kawowe co 1,5 godz. Lunch godz. 14-15).
Data szkolenia: 16-17.12.2010r., Warszawa.
Cena szkolenia: 2 200 PLN Uwaga!
* Wysokość inwestycji zależy od terminu przesłania zgłoszenia: do dn. 7 grudnia cena specjalna 1 800 PLN do cen należy doliczyć 22% VAT, dodatkowo dajemy Państwu możliwość negocjacji ceny przy zgłoszeniu kilku osób z firmy.
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, obiad i przerwy kawowe.
Więcej informacji: Zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacji
Patronat medialny: bankowynet.pl