19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaPatronat medialny„Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie”

„Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie”

Businessman speaking on presentationPortal Bankowynet serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” , która odbędzie się 4 lipca 2013 roku w Warszawie.

Wartość bezpieczeństwa zmienia się w czasie, wynika to z tego, że warunki otoczenia, człowiek i społeczeństwo także ulegają zmianie. Zmiany te muszą być obserwowane i muszą wpływać na zmianę poziomu bezpieczeństwa w organizacjach.

Celem działań w ramach bezpieczeństwa w biznesie jest zminimalizowanie strat finansowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub samego przestępstwa dotykającego organizację. Managerowie przeznaczają część posiadanych zasobów swoich firm, by zmniejszyć ryzyko, czyli na przyszłość ograniczyć niebezpieczeństwo poniesienia straty.

W dzisiejszych czasach zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania firmy jest konieczne.

Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. zagrożeń i dostępnych rozwiązań skutecznej ochrony, która odbędzie się podczas konferencji

„Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie” odbędzie się już 4 lipca w Warszawie.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1.Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:

  • zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
  • prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
  • zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy
  • technologie bezpieczeństwa systemów informatycznych
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • metody zarządzania ryzykiem (analiza)
  • audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
  • polityka bezpieczeństwa

2.Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym – bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.

3.Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia).

4.Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym: zarządzanie incydentami i ciągłością działania,scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.

5.Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Przedstawicieli instytucji:

  • publicznych, wojskowych oraz rządowych,
  • bankowych i ubezpieczeniowych,
  • Przedstawicieli firm:
  • telekomunikacyjnych i mediowych
  • usługowych
  • produkcyjnych
  • przemysłowych

Grupa docelowa:

  • prezesi i członkowie zarządu
  • pełnomocnicy i doradcy zarządu
  • dyrektorzy i kierownicy techniczni
  • dyrektorzy i kierownicy ds. bezpieczeństwa
  • kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia
  • dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego
  • dyrektorzy i kierownicy ds. zarządzania nieruchomościami
  • dyrektorzy i kierownicy IT
  • dyrektorzy i kierownicy finansowych
  • facility managerowie
  • dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji
  • Business Continuity Managerowie
  • audytorzy

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja : http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-i-rozwiazania-do-utrzymania-i-zarzadzania-bezpieczenstwem-w-firmie/rejestracja-195.htm

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*
*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Strona konferencji: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-i-rozwiazania-do-utrzymania-i-zarzadzania-bezpieczenstwem-w-firmie.htm

Kontakt:
Dorota Iwanicka
mobile: + 48 691 571 598
dorota.iwanicka[at]multitrain.pl