19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaDokumentyUmowa kupna sprzedaży motocykla

Umowa kupna sprzedaży motocykla

Umowa kupna-sprzedaży zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego prawa własności do danej rzeczy oraz jej wydania, a kupującego do odebrania rzeczy oraz zapłacenia za nią ustalonej ceny.

Forma umowy

Umowa kupna-sprzedaży jest dokumentem konsensualnym, co oznacza, że wywołuje skutki prawne. Kodeks prawny nie definiuje, w jakiej formie powinna być zawarta umowa, dlatego w tym wypadku decyzja należy do stron. Choć teoretycznie można zawrzeć porozumienie w sprawie kupa sprzedaży ustnie, to dokument będzie potrzebny do okazania w wydziale komunikacji, więc lepiej zachować jego pisemną formę. Poza tym to namacalny dowód, który może być pomocny podczas ewentualnych sporów pomiędzy stronami.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla – elementy

Umowa kupna sprzedaży powinna zawierać:

– datę oraz mniejsze transakcji,

– dane pozwalające zidentyfikować kupującego oraz sprzedającego,

– opis motocykla, jego markę oraz model,

– numer podwozia,

– rok produkcji,

– numer silnika,

– aktualny przebieg,

– numery rejestracyjne,

– kolor.

Dokument ponadto powinien zawierać takie informacje jak cena sprzedaży motocykla, którą należy podać słownie, oświadczenie kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznych pojazdu, datę przekazania motocykla kupującemu, a także określenie, która ze stron ponosi koszty związanie z zawarciem umowy. Na końcu należy złożyć podpisy obydwu stron. W umowie mogą pojawić się również zapisy ustalone pomiędzy stronami, jednak nie mogą one naruszać przepisów kodeksu cywilnego.

Strony mogą również określić dodatkowe uwagi lub zapisy umowne według indywidualnych ustaleń tak, by były korzystne dla obu stron oraz nie naruszały przepisów kodeksu cywilnego.

O czym należy pamiętać, decydując się na zakup motocykla?

– Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje dwóch właściciel, należy spisać umowę z jednym i drugim, inaczej urzędnik nie zarejestruje nam pojazdu,
– Dane pojazdu podane w umowie muszą zgadzać się rzeczywistością, inaczej dokument będzie nieważny,
– Aby móc zarejestrować motocykl, trzeba posiadać kartę pojazdu,
– nawet po podpisaniu umowy z paragrafem mówiącym o tym, że przed zakupem kupujący zapoznał się ze stanem technicznym motocykla, chronią go prawa konsumenckie, które można wyegzekwować.