17.5 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024
Strona głównaBez kategoriiProgram Rodzina 500+ rusza w Raiffeisen Polbanku

Program Rodzina 500+ rusza w Raiffeisen Polbanku

Raiffeisen Polbank z pełnym zaangażowaniem włącza się we współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu rządowego “Rodzina 500 plus”. W jej ramach bank od 8 kwietnia oferuje swoim klientom możliwość składania wniosków o świadczenia za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Bank zadbał, aby proces ten przebiegał w sposób przejrzysty, szybki i bezproblemowy.

 

W celu złożenia wniosku wystarczy zalogować się do systemu bankowości internetowej R-Online, wybrać odpowiednią zakładkę w sekcji “Wnioski i umowy” i uzupełnić brakujące dane. Złożenie wniosku jest bezpłatne i trwa zaledwie kilka chwil, dzięki czemu rodzice i opiekunowie prawni mogą wnioskować o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego bez konieczności udawania się do urzędów, składania papierowej dokumentacji, w dowolnym czasie i miejscu.

 

Pragnąc być wiarygodnym partnerem finansowym dla wszystkich rodziców, którzy poszukują wygodnego sposobu zagospodarowania tej dotacji, bank proponuje im skorzystanie z wyjątkowo korzystnych rozwiązań finansowych ze swojej oferty. W Raiffeisen Polbanku znajdą rozwiązania pomocne w codziennym zarządzaniu środkami, jak też w systematycznym i bardziej długoterminowym oszczędzaniu z myślą o swoich dzieciach.

 

Jacy klienci mogą złożyć wniosek za pośrednictwem systemu R-Online?


Wniosek w ramach programu Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy użytkownicy serwisu R-Online, którym przysługuje świadczenie. Nie trzeba w tym celu instalować na komputerze lub telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania. Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku jest dostępna dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas wizyty w placówce. Jeżeli rachunek został założony poprzez przelew aktywacyjny z innego banku, konieczna będzie wizyta w oddziale i potwierdzenie tożsamości za pomocą dowodu osobistego lub paszportu. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Klienci Raiffeisen Polbanku, którzy nie posiadają dostępu do serwisu internetowego R-Online, mogą zawrzeć umowę o korzystanie z bankowości internetowej osobiście w dowolnym oddziale banku lub zdalnie, za pośrednictwem Centrum Telefonicznego. Sam proces nadania dostępu do R-Online zajmuje zaledwie parę minut.

 

Jak złożyć wniosek?


Wniosek Rodzina 500+ w serwisie R-Online został przygotowany w taki sposób, aby był jak najbardziej przyjazny użytkownikowi. Po zalogowaniu się do serwisu R-Online należy wybrać zakładkę “Wnioski i umowy”. Wniosek będzie dostępny w sekcji “Społeczne”. Część pól – np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki – zostanie od razu automatycznie wypełniona na podstawie danych posiadanych przez bank. Pozostałe dane należy uzupełnić, pamiętając m.in. o uwzględnieniu danych dotyczących pierwszego dziecka, w przypadku rodzin z dochodem powyżej 800 zł na osobę, czy sprawdzeniu poprawności imion dzieci oraz dołączeniu niezbędnych załączników. Po złożeniu wniosku klient otrzyma na adres e-mail podany we wniosku tzw. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). W UPO zawarte są informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez m.in. wskazany przez klienta organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia. W trosce o bezpieczeństwo procesu czas trwania sesji online w serwisie R-Online jest ograniczony do 10 minut, następnie następuje wylogowanie z serwisu R-Online, a zmiany wprowadzone we wniosku nie są zapisywane.

 

O programie Rodzina 500+


W ramach programu “Rodzina 500+” rodziny i opiekunowie prawni otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – również na pierwsze. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dzieci 18 lat. Świadczenia z programu “Rodzina 500+” będą wypłacane przez urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń, w sposób dogodny dla rodziców i opiekunów prawnych – przelewem na konto lub w gotówce.

 

Źródło: Raiffeisen Polbank