8.6 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaBez kategoriiBank Ochrony Środowiska ogłosił główne założenia ramowej strategii na lata 2016 -...

Bank Ochrony Środowiska ogłosił główne założenia ramowej strategii na lata 2016 – 2020 i stawia na "Ekologię czasu"

W środę 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Banku przedstawił główne założenia Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2020. BOŚ stawia na “Ekologię czasu”, czyli nowoczesną bankowość, wysoką jakość i szybkość obsługi.

 

BOŚ chce oferować swoim Klientom rozwiązania, dzięki którym będą mieli więcej czasu na realizację potrzeb wynikających z posiadania rodziny, pasji, chęci bycia aktywnym społecznie.

 

Zgodnie z proekologiczną misją BOŚ ma być sprawnym kanałem transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. W tym obszarze będzie ściśle współpracował m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który jest większościowym akcjonariuszem Banku. BOŚ, w perspektywie roku 2020, zakłada wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) zostanie obniżony do ok. 51 proc., a zysk netto przekroczy 140 mln zł (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego).

 

– To, co nas wyróżnia – DNA marki BOŚ – to misja wspierania przedsięwzięć związanych
z szeroko pojętą ochroną środowiska, którą w sposób ekspercki realizujemy od ponad 25 lat. Jako polski Bank łączymy biznes i ekologię z korzyścią dla Klientów. Chcemy być istotnym podmiotem systemu finansowania ochrony środowiska, działającym w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. Efektywnie wspieramy zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, angażując krajowe fundusze ochrony środowiska i środki Unii Europejskiej. Będziemy nadal się rozwijać w tym obszarze, stając się aktywnym i dynamicznym kanałem transmisji środków przeznaczonych na inwestycje proekologiczne i zrównoważony rozwój.- powiedział Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.- Stawiamy na “Ekologię czasu”, którą traktujemy jako nową, społecznie potrzebną wartość i jeden z najważniejszych standardów korporacyjnych BOŚ. Chcemy, dzięki sprawnej, efektywnej i nowoczesnej bankowości, dawać więcej czasu naszym Klientom na ich prywatne życie- dodał Kluza.


Ramowa Strategia zapowiada korektę modelu biznesowego BOŚ, ukierunkowaną na poprawę efektywności. Opracowany przez Bank Ochrony Środowiska dokument wskazuje także na konieczność zapewnienia stabilnych i tańszych źródeł finansowania oraz rozszerzenia aktywności w obszarze proekologicznej misji Banku.

Bank Ochrony Środowiska opiera swój rozwój do 2020 roku na czterech filarach:

  • Najlepszych i unikalnych na rynku kompetencjach ekologicznych – specjalistycznej ofercie proekologicznej, wsparciu przy sprzedaży produktów kredytowych, finansujących inwestycje proekologiczne

  • Unikalnej na rynku synergii ze współpracy z akcjonariuszami – m.in. NFOŚiGW, Lasów Państwowych

  • Najszybszym na rynku procesie kredytowym

  • Ekologii czasu – sprawnej, profesjonalnej obsłudze i procesach, które oszczędzają czas

Wizja bankowości detalicznej w horyzoncie 2020 roku obejmuje kompleksową ofertę, z pełnym wyborem podstawowych produktów finansowych – ze szczególnym akcentem na produkty typu consumer finance oraz produkty oszczędnościowo – inwestycyjne. Oferta detaliczna będzie charakteryzowała się prostymi, ekologicznymi procedurami i nowoczesnym serwisem w pełni odpowiadającym na potrzeby Klientów. Oznacza to, że usługi Banku Ochrony Środowiska zostaną dopasowane do kluczowych grup społecznych i zawodowych m.in. mikroprzedsiębiorców, rolników, czy Klientów uprawiających wolne zawody.

 

W przypadku oferty korporacyjnej, Bank będzie koncentrował się przede wszystkim
na produktach i usługach dla małych i średnich firm, wymagających wsparcia w zakresie finansowania i realizacji inwestycji oraz operacyjnej działalności biznesowej. Tym samym BOŚ stawia na innowacje, w szczególności w zakresie ekologii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej. Nowym kierunkiem będzie oferta skierowana do firm z sektora leśnego oraz rolniczego, przy wykorzystaniu synergii ze współpracy w ramach Grupy Kapitałowej Banku
i Akcjonariuszy.

 

– Polscy przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, mają często problemy ze środkami
na bieżącą działalność czy inwestycje. To właśnie my możemy im je zapewnić, skuteczniej
i efektywniej niż międzynarodowe instytucje. Działamy lokalnie, w mniejszym stopniu jesteśmy narażeni na cykle koniunkturalne w innych krajach i co ważne – lepiej rozumiemy potrzeby rodzimych firm. To, że jesteśmy bankiem krajowym, jest naszą wartością -dodał p.o. Prezesa
BOŚ.

 

Równolegle Zarząd Banku podejmuje działania zmierzające do podwyższenia kapitału. Wartość planowanej przez Bank emisji nowych akcji wynosi od 300 mln zł do 600 mln zł. Zamiarem Zarządu Banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi Bankowi spełnienie nadzorczych norm kapitałowych, dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie środków na realizację misji w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. Cały proces będzie sfinalizowany do końca czerwca 2016 r.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska