23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaBez kategoriiBank Millennium: satysfakcjonujący zysk, rozwój technologii

Bank Millennium: satysfakcjonujący zysk, rozwój technologii

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 137,2 mln zł, a zwrot z kapitału (ROE) 8,4% w 1 kwartale 2016 roku. Gdyby pominąć podatek bankowy płacony od lutego 2016, zysk netto wyniósłby 169,5 mln zł, a ROE 10,4%. Liczba aktywnych klientów indywidualnych wzrosła do 1 387 tys. na koniec kwartału, czyli o 87 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Bank pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami z obszaru nowych technologii: płatnościami zbliżeniowymi Blik i w technologii HCE oraz wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.


Komentując działalność Banku Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium powiedział:


W 1 kwartale 2016 roku osiągnęliśmy satysfakcjonujący zysk netto w wysokości 137,2 mln zł. Bez uwzględnienia podatku bankowego płaconego od lutego 2016, zysk netto wyniósłby 169,5 mln złibył wyższy o 4,2% r/r. Wyniki biznesowe takie jak przyrost depozytów detalicznych o 18% r/r, rosnący o 14,4% r/r portfel kredytów gotówkowych, czy tradycyjnie dobre wyniki leasingu i faktoringu (portfel rosnący odpowiednio 16% i 14%) wskazują na trwałą zdolność do generowania przychodów. Innowacyjne podejście Banku do klientów i nowych technologii zostało zauważone przez niezależnych ekspertów. Pracujemy nad nowościami technologicznymi, które potwierdzą naszą pozycję na rynku. Współpraca przy rządowym programie Rodzina 500+ jest dla nas zupełnie nowym, pozytywnym doświadczeniem. Pokazuje potencjał sektora bankowego i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów.


Najważniejsze wyniki finansowe w 1 kwartale 2016 roku


Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły w 1 kwartale 2016 roku wysokość 539,1 mln zł i zmniejszyły się o 1,2 % r/r. Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) po 1 kwartale 2016 roku osiągnął kwotę 364,8 mln zł i wzrósł o 3,9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynik z tytułu prowizji w pierwszym kwartale 2016 wyniósł 134,4 mln zł, co oznacza jego spadek r/r o 14,3% w wyniku niższych przychodów produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeń.

 

Koszty ogółem w 1 kwartale 2016 wyniosły 271,8 mln zł, i spadły o 0,9% w stosunku do odpowiedniego okresu w 2015 roku.

 

Zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 137,2 mln zł. Na wynik w 1 kwartale 2016 roku ujemny wpływ miał płacony od lutego 2016 roku podatek bankowy, który wyniósł 32,3 mln zł. Gdyby pominąć ten podatek w 1 kwartale, zysk netto osiągnąłby 169,5 mln zł, co oznaczałoby jego wzrost o 4,2% r/r.

 

Środki klientów Grupy Banku Millennium osiągnęły 58 751 mln zł wykazując wzrost o 4,2% w porównaniu do końca marca 2015 r. Na koniec marca 2016 roku kredyty netto razem Grupy Banku Millennium osiągnęły 46 085 mln zł, co oznacza spadek o 1% rocznie spowodowany między innymi zniżką kursu franka szwajcarskiego odpowiedzialnego za wartość kredytów hipotecznych w walutach obcych.

 

Płynność, jakość aktywów i wypłacalność


Pozycja kapitałowa Grupy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Skonsolidowany kapitał wzrósł o 13,8% rocznie do poziomu 6 650 mln zł. Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy osiągnął 17,2% a współczynnik kapitału Tier 1 16,8%. Grupa posiada jeden z najniższych wskaźników kredytów z utratą wartości wśród polskich banków 4,5%. Ten sam wskaźnik dla portfela kredytów hipotecznych ustabilizował się na poziomie 2,13%.

 

Podsumowanie aktywności biznesowej Grupy


Konto 360 motorem rozwoju Bankowości detalicznej


W 1 kwartale 2016 roku liczba aktywnych klientów w Segmencie Detalicznym osiągnęła poziom 1 387 tys. i wzrosła w porównaniu z końcem 1 kwartału 2015 roku o 11%. W I kwartale 2016 roku Bank otworzył ponad 71,6 tysięcy rachunków, a 81% z nich stanowiło konto 360 zakładane przez nowych klientów. Dotychczas Bank otworzył ponad 440 tysięcy rachunków konto 360, a w porównaniu do 1 kwartału 2015 roku ich liczba wzrosła o 240 tysięcy. To rachunek odpowiadający na wszechstronne potrzeby klientów a przy okazji jeden z najbardziej dynamicznie przyrastających produktów bankowych w Polsce.

Depozyty klientów indywidualnych wzrosły w pierwszym kwartale 2016 roku o 5,6 mld zł (o 18,4%) r/r do poziomu 36 229,4 mln zł. Połowa z tych środków utrzymywana była na rachunkach bieżących i oszczędnościowych. Tak wysoką dynamikę depozytów Bank zawdzięcza przede wszystkim konsekwentnej promocji oszczędzania. Bank kontynuował między innymi promocję na nowe środki na Koncie Oszczędnościowym z bardzo atrakcyjną na rynku stawką do 2,7%. Zgodnie ze strategią rozwoju kanałów cyfrowych Bank promował nową odsłonę Lokaty Mobilnej w rozszerzonej rzeczywistości z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem do 3,5%. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów, na koniec pierwszego kwartału ponad 4,5 tysiąca Klientów miało otwarty taki depozyt.

Portfel pożyczek gotówkowych kontynuował trend rosnąc 14,4% rocznie, nowa sprzedaż w 1 kwartale 2016 roku wyniosła 619 mln zł. Tak dobre rezultaty wynikają z bardzo sprawnego procesu kredytowego opartego na wielokanałowości procesu sprzedaży odpowiadającej na oczekiwania klientów.

 

Na koniec 1 kwartału 2016 roku, kredyty dla klientów indywidualnych wyniosły 33 322 mln zł brutto.

 

Bankowość dla przedsiębiorstw – dobre wyniki leasingu i faktoringu


Portfel Leasingowy wzrósł o 16% r/r osiągając poziom 4 871 mln zł brutto i co daje 4 miejsce na rynku wśród firm leasingowych. Portfel faktoringowy wzrósł o 14% r/r, a obroty w 1 kwartale 2016 roku osiągnęły 3 474 mln zł (o 15% więcej niż w poprzednim roku) dając dobre 4 miejsce wśród polskich faktorów. W dniu 31 marca 2016 roku kredyty dla przedsiębiorstw (w tym leasing) wyniosły 14 127 mln zł brutto utrzymując poziom z 1 kwartału 2015 roku.

 

Dał się zauważyć pozytywny, rosnący w ilości przelewów krajowych, które wzrosły o 18% r/r oraz w wartości przelewów FX, które wzrosły o 12% r/r.

Bank Millennium jako jeden z pierwszych banków w Polsce wdrożył paneuropejskie usprawnienie dotyczące realizacji płatności SEPA, Jednolity Obszar Płatności w euro. Klienci banku, realizując przelew do Europejskiego Obszaru Gospodarczego podają tylko numer rachunku IBAN, analogicznie jak w przypadku przelewu krajowego, co oznacza znacznie większą prostotę transakcji, usprawnienie rozliczeń oraz zwiększenie ich automatyzacji.

Wspólnie z BGK Bank Millennium udostępnienia od marca firmom sektora MSP gwarancje na innowacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To kolejny gest banku pod adresem firm które swoją innowacyjnością budują nową jakość własnej branży, a z różnych przyczyn mogą mieć utrudniony dostęp do kredytów.

 

Rozwój innowacyjnego podejścia banku


Konsekwentnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze bankowości elektronicznej, tym bardziej, że wraz z rozwojem rynku rosną potrzeby Klientów w tym zakresie. Bank przygotowuje szereg udogodnień, które są kolejnym krokiem na ścieżce innowacji technologicznych.

 

Stale rozwijamy naszą aplikację mobilną. Obecnie Bank daje możliwość logowania odciskiem palca do aplikacji dla użytkowników telefonów Apple (TouchID) jak i posiadaczy telefonów z Androidem (SamsungPass oraz Android Fingerprint ID) już wkrótce jako pierwszy w kraju umożliwi swoim Klientom za pomocą odcisku palca również potwierdzania transakcji 3D Secure.

 

Przygotowywana jest również aplikacja dla użytkowników najpopularniejszego systemu na smartwatche – Android Wear, dzięki czemu użytkownicy będą mogli korzystać z aplikacji Banku Millennium na kolejnych typach smartwachy. Obecnie aplikacja jest dostępna dla użytkowników Apple Watch oraz posiadaczy zegarków Samsung Gear 2, Sony SmartWatch 2 i pozwala na płatności BLIKiem, sprawdzanie salda, znalezienie najbliższego bankomatu czy sprawdzenie kursu walut.

 

Jednocześnie prowadzimy prace nad wdrożeniem płatności zbliżeniowych w technologii HCE zarówno we współpracy z VISA i Mastercardem jeszcze w pierwszym półroczu 2016 roku. Technologia ta pozwala płacić telefonem zbliżeniowo, bez konieczności podpisywania umowy z firmą telekomunikacyjną.

 

Jesteśmy także gotowi do wdrożenia płatności zbliżeniowych BLIK, które będą możliwe dzięki współpracy nawiązanej przez Polski Standard Płatności z PayTel, który jako pierwszy na polskim rynku udostępni usługę w swoich terminalach.

 

W roku 2016 planujemy rozszerzyć aplikację również o funkcje pozwalające łatwiej zarządzać transakcjami dzięki możliwość identyfikowania ich poprzez dodane obrazy, faktury, paragony czy geolokalizację. Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami, które zaskoczą naszych użytkowników i pozwolą nam na wykorzystanie możliwości jakie niesie za sobą technologia rozszerzonej rzeczywistości.

 

Jednocześnie rozwijajmy także usługi dostępne w bankowości internetowej. Już wkrótce udostępnimy Klientom zewnętrznym możliwość wzięcia pożyczki gotówkowej całkowicie online z poziomu portalu bankmillennium.pl. Na podstawie danych wprowadzonych we wniosku internetowym, z możliwością załączenia dokumentów potwierdzających dochód, zostaje wydana decyzja kredytowa. Proces jest zgodny z omnikanałowym podejściem Banku do obsługi Klientów. Klient w każdym momencie ma możliwość zapisania wniosku, wznowienia i kontynuowania procesu w wybranym przez siebie kanale (online lub placówka). W wypadku wątpliwości może tez niezwłocznie skontaktować się z Bankiem telefonicznie lub poprzez chat.

 

Bank Millennium został uznany za Najbardziej Innowacyjny Bank 2015 w Polsce w Konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Kapituła konkursu doceniła bank za innowacyjny sposób myślenia, obejmujący wszystkie procesy i struktury oraz wykorzystanie nowych technologii tak, aby ułatwić klientom codzienne bankowanie.

 

Bank Millennium w grupie pierwszych banków które wspierają rządowy program “Rodzina 500+”


Bank Millennium jako jeden z pierwszych banków udostępnił od 1 kwietnia 2016 roku swoim klientom-rodzicom możliwość wypełnienia i składania online wniosków o świadczenie wychowawcze z programu “Rodzina 500+”. Według stanu na dzień 28 kwietnia br. za pośrednictwem Millenetu złożono ponad 37 tysięcy wniosków. W niedalekiej przyszłości Bank Millennium planuje integrację systemu z platformą ZUS PUE, co umożliwi klientom wygodne, automatyczne przejście z poziomu systemu bankowego do platformy PUE ZUS, gdzie będzie możliwe złożenie wniosku “Rodzina 500+”.

 

Rachunek Zysków i Strat Grupy Banku Millennium po I kw. 2016 roku

Rachunek Zysków i strat

 

(mln PLN)

 

I kw. 2016

 

I kw. 2015

 

Zmiana

 

r/r

 

Wynik z tytułu odsetek

 

364,8

 

351,1

 

3,9%

 

Wynik z tytułu prowizji

 

134,4

 

156,7

 

-14,3%

 

Wynik na działalności podstawowej

 

499,1

 

507,8

 

-1,7%

 

Pozostałe przychody pozaodsetkowe

 

40,0

 

37,7

 

6,1%

 

Razem przychody operacyjne

 

539,1

 

545,5

 

-1,2%

 

Koszty osobowe

 

(138,8)

 

(138,3)

 

0,4%

 

Pozostałe koszty administracyjne

 

(133,0)

 

(136,2)

 

-2,3%

 

Koszty operacyjne ogółem

 

(271,8)

 

(274,4)

 

-0,9%

 

Rezerwy na utratę wartości

 

(44,3)

 

(67,8)

 

-34,7%

 

Podatek bankowy

 

(32,3)

 

 

 

Zysk przed opodatkowaniem

 

190,7

 

201,8

 

-5,5%

 

Podatek dochodowy

 

(53,5)

 

(39,3)

 

36,2%

 

Zysk netto

 

137,2

 

162,6

 

-15,6%

 

Źródło: Bank Millennium