1.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia, 2024
Strona głównaBanki promocjeLokaty w Bank Millennium

Lokaty w Bank Millennium

Lokaty w Bank MillenniumRozpoczęła się subskrypcja II edycji Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs oferowanej przez Bank Millennium. W pakiecie bank proponuje otwarcie Lokaty Promocyjnej. Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs może przynieść właścicielowi do 8% zysku w skali roku, z kolei oferowana w pakiecie Lokata Promocyjna gwarantuje zysk w wysokości 5% w skali roku.
Znajdująca się w ofercie Millennium Banku Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs jest oparta o kurs wspólnej waluty względem złotego. To jednoroczny produkt, który denominowany jest w PLN. Można z niego uzyskać zysk, który zależny jest od kształtowania się w ciągu całego roku kursu EUR/PLN. Lokata może wygenerować zysk 8% w skali roku, ale tylko wówczas, gdy kurs euro do złotego pozostanie w przedziale +0,10 groszy i -0,15 groszy, w odniesieniu do kursu z dnia I obserwacji. Generalnie, im większą liczbę dni kurs euro będzie utrzymywał się we wspominanym przedziale, tym zysk z dokonanej inwestycji będzie automatycznie wyższy.
Warunki Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs są bardzo proste i czytelne. Klient wie, że ma możliwość uzyskania do 8% w skali roku, ale nie jest to zysk pewny. Walutą inwestycji jest PLN, zaś jej okres wynosi 1 rok. Minimalna kwota, jaką możemy zainwestować w ramach lokaty, to 1000 zł. Warto podkreślić, że bank daje 100% gwarancji kapitału w dniu zapadalności lokaty i nie pobiera żadnych opłat związanych z jej otwarciem.
W stosunku do Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs można mówić o kilku ważnych datach. Mianowicie, okres subskrypcji trwa od 1 do 27 października tego roku, zaś okres inwestycji obejmuje czas od 28 października 2010 roku aż do 28 października 2011 roku. I obserwacja dokonywana jest 28 października 2010 roku, zaś II obserwacja będzie miała miejsce 26 października 2011 roku.
Z kolei, Lokata Promocyjna jest produktem posiadającym oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku. Może być ona otwarta wyłącznie w połączeniu z wyżej wspominaną Lokatą Inwestycyjną Stabilny Kurs w Banku Millennium. Walutą inwestycji w przypadku Lokaty Promocyjnej jest również złoty i jest ona zawierana na okres 1 roku. Kwota lokaty musi być przy tym równa kwocie Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs, czyli musi wynosić minimum 1000 zł. Otwarcie lokaty dodatkowo musi nastąpić dokładnie w dniu otwarcia Lokaty Inwestycyjnej.
Bank Millennium daje klientom wolną rękę. Mają oni możliwość wyboru Lokaty Promocyjnej w połączeniu z Lokatą Inwestycyjną, ale jest to całkowicie dobrowolne. Oznacza to jednocześnie, że klient może założyć Lokatę Inwestycyjną Stabilny Kurs także jako zupełnie samodzielny produkt, ale nie ma możliwości założenia Lokaty Promocyjnej bez uprzedniego założenia Lokaty Inwestycyjnej. Dla zainteresowanych tą formą inwestycji warte uwagi będzie to, że lokaty można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju.
M.M.
bankowynet.pl