20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024

Zysk z akcji GPW

Zysk z akcji GPWDebiut akcji GPW zbliża się wielkimi krokami, dlatego też nic dziwnego w tym, że w mediach pojawiają się kolejne spekulacje i prognozy specjalistów, mówiące o prawdopodobnych notowaniach akcji. Walory GPW znalazły się w centrum zainteresowania tysięcy inwestorów prywatnych, którzy zachęceni dobrymi debiutami PZU oraz Tauronu, teraz również liczą na zysk. Drobni inwestorzy nie powinni obawiać się tego, że sytuacja w tym przypadku okaże się inna. „Parkiet” jest zdania, że zysk na akcjach Giełdy Papierów Wartościowych jest właściwie pewny. Niestety, nie wszyscy specjaliści giełdowi są równie optymistyczni.
„Parkiet” ocenia, że na akcjach GPW będzie można zarobić już w trakcie debiutu papierów warszawskiej giełdy, a to dlatego, że inwestorzy instytucjonalni zapłacili za każdy walor o 3 zł więcej od indywidualnych. Cena za jedną akcję wyniosła 46 zł, co wskazuje na to, że pierwsze notowanie raczej nie będzie niższe od ceny emisyjnej. Analitycy twierdzą, że uzyskana przez Skarb Państwa cena jest dosyć wysoka, dlatego pierwszy dzień notowań może być dobrą okazją dla drobnych właścicieli tych papierów do ich sprzedaży i natychmiastowej realizacji zysków. W dłuższej perspektywie czasu cena walorów rzeczywiście może nieco spaść.
Średnia, przewidywana cena debiutu akcji GPW wynosi 47,54 zł za jedną akcję. Jeśli drobni inwestorzy sprzedadzą swoje akcje, przydzielone w subskrypcji, papiery po tym kursie, zarobią oni po 113,5 zł brutto. Do grupy inwestorów indywidualnych trafi 30% oferty GPW. Potwierdzono, że cena emisyjna akcji dla tychże inwestorów została ustalona dokładnie na poziomie 43 zł. Pozostałe 70% emisji papierów trafi w ręce inwestorów instytucjonalnych.
Warto zaznaczyć, że popyt na akcje GPW wśród instytucji był ponad 25-krotnie wyższy, niż liczba oferowanych dla nich akcji. W budowaniu księgi popytu brały udział bardzo ważne instytucje finansowe, pochodzące z blisko 30 krajów. Do grupy tej należy zaliczyć polskie fundusze emerytalne i inwestycyjne, jak i wiodące światowe fundusze inwestycyjne, Sovereign Health Funds, Mutual Funds oraz fundusze uniwersyteckie.
Ogólna wartość oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych wynosi 1,2 mld zł (304 mln euro/423 mln USD), zaś jej kapitalizacja liczona na podstawie ceny dla inwestorów instytucjonalnych sięga poziomu 1,9 mld zł, czyli 486 mln euro lub 677 mln dolarów. Ostatecznie, oferta obejmuje 26.786.530 sztuk akcji GPW. 4 listopada nastąpi przydział akcji inwestorom. W odniesieniu do inwestorów indywidualnych, przydział nastąpi zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, jaka została ujęta w prospekcie emisyjnym. Zapisy inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na liczbę akcji mniejszą bądź równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną w pełni zrealizowane. Informacja dotycząca liczby akcji GPW stanowiących maksymalny przydział, zostanie podana do dnia 5 listopada bieżącego roku.
M.M.
bankowynet.pl