30.7 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościZnakomity wynik jednego z liderów rynku

Znakomity wynik jednego z liderów rynku

Bank Zachodni WBK w pierwszym półroczu 2006 roku:

 • zysk brutto w wysokości 571 mln zł – wzrost o 63% w porównaniu z pierwszym półroczem 2005 roku
 • zysk netto w wysokości 464 mln zł – wzrost o 59% w porównaniu z pierwszym półroczem 2005 roku
 • zysk na akcję – 5,81 zł (pierwsze półrocze 2005 – 3,85 zł)
 • wskaźnik zwrotu na kapitale – 23,1%
 • wskaźnik koszty/dochody – 51,5% (pierwsze półrocze 2005 – 61,1%)
 • najlepszy w sektorze wskaźnik kredytów niepracujących – 6,3%

Kluczowe czynniki wzrostu w pierwszym półroczu 2006 roku:

 • doskonałe wyniki wszystkich linii biznesowych
 • spektakularny wzrost funduszy inwestycyjnych
 • dynamiczny, dwucyfrowy wzrost kredytów przede wszystkim dzięki kredytom dla biznesu i ciągłemu wzrostowi kredytów gotówkowych
 • dochody ogółem wzrosły o 28% wskutek wzrostu kredytów i depozytów, dzięki funduszom inwestycyjnym oraz opłatom za zarządzanie funduszami i prowizjom brokerskim
 • efektywne zarządzanie ryzykiem i kosztami w środowisku dynamicznego wzrostu aktywności biznesowej

Spektakularny wzrost Funduszy powierzonych Grupie BZWBK: + 42%
Na koniec czerwca 2006 roku oszczędności klientów Grupy Banku Zachodniego WBK przekroczyły 36 mld zł i wzrosły w porównaniu z końcem czerwca poprzedniego roku o 42%. Powierzone przez klientów BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych aktywa wzrosły w ciągu roku o 230% i na koniec czerwca 2006 roku osiągnęły wartość 12,7 mld zł, zapewniając spółce drugą pozycję w kraju oraz niemal podwoiły udział w rynku funduszy inwestycyjnych – do poziomu 16,4% (na koniec czerwca 2005 roku – 8,5%).
Depozyty klientów na koniec czerwca 2006 roku osiągnęły wartość 21,5 mld zł i przekroczyły poziom sprzed dwunastu miesięcy o 7%. To rezultat znacznego wzrostu środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów indywidualnych oraz depozytów dewizowych.
Portfel kredytowy: wyraźnie w górę +12%
Należności netto od klientów wyniosły 15,5mld zł, wzrastając w skali roku o 12%. Dynamicznie rosły kredyty pracujące szczególnie wysoką dynamikę odnotowały kredyty gotówkowe (+93%), złotowe kredyty hipoteczne (+26%) oraz należności leasingowe (+16%). W portfelu należności od podmiotów gospodarczych (+10%) odnotowano wzrost kredytów dla klientów korporacyjnych i klientów MŚP, szczególnie w sektorze nieruchomości. Wskutek konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym oraz dzięki wzrostowi należności brutto od klientów, wskaźnik kredytów niepracujących spadł z 7,8 na koniec czerwca 2005 do 6,3% w czerwcu 2006 roku.
Dochody: nadzwyczajny wzrost
W pierwszym półroczu 2006 roku Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała dochód ogółem w wysokości 1,211 mln zł, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W rezultacie wzrostu skali biznesu oraz korzystnej kompozycji produktowej, wynik z tytułu odsetek wyniósł 493 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 14%. Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 489 mln zł i był wyższy o 54% w porównaniu z pierwszym półroczem 2005 roku w wyniku wzrostu prowizji od funduszy inwestycyjnych +315%, opłat brokerskich +85% oraz działalności związanej z e-bankingiem +13%. Dynamicznie rozwijający się biznes ubezpieczeniowy zanotował rekordowy wzrost dochodów o +215%. Koniecznie trzeba przy tym zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach – w przeciwieństwie do wielu konkurentów – BZWBK nie wprowadził żadnych znaczących podwyżek swoich usług i dziś należą one do najtańszych w Polsce. Na wzrost dochodów w pierwszym półroczu 2006 roku miały także wpływ dywidendy ze spółek Grupy Kapitałowej Commercial Union, która była wyższa o 21% niż w 2005 roku oraz sprzedaż udziałów kapitałowych (31 mln zł).
Koszty: minimalny wzrost
Całkowite koszty Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 624 mln zł i były wyższe w porównaniu z pierwszym półroczem 2005 roku o 8%. Koszty pracownicze Grupy wzrosły +14% w wyniku wyższego poziomu zatrudnienia, wyższych premii oraz rosnącej konkurencji na rynku wysokiej klasy specjalistów bankowych. Koszty operacyjne działania grupy w pierwszym półroczu 2006 roku wzrosły o 5%. Koszty pozostawały pod szczególną kontrolą i nadal realizowano inicjatywy oszczędnościowe. Dodatkowe wydatki związane były z nakładami na szybko rozwijający się biznes (marketing i promocja) oraz z poprawą efektywności procesów i technologii. Dzięki znaczącej różnicy we wzrostach dochodów (aż 28%) i kosztów (tylko 8%) wskaźnik kosztów do dochodów Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK w pierwszym półroczu 2006 roku obniżył się do poziomu 51,5% – z 61,1 w pierwszym półroczu 2005 roku.
BZWBK AIB TFI: lider rynku
Podobnie jak w latach 2003, 2004 jak i 2005, utrzymywane są znakomite wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Nasze najważniejsze fundusze – Akcji, Zrównoważony i Stabilnego Wzrostu – utrzymały wysokie miejsca w rankingach w swoich kategoriach pod względem wyników zarządzania w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i od początku roku 2006. BZWBK AIB TFI już trzeci raz z rzędu zostało uznane najlepszym TFI w rankingu najlepszych instytucji finansowych organizowanym przez “Rzeczpospolitą”.
Dom Maklerski BZ WBK: bardzo dobre wyniki
Dom Maklerski BZWBK uplasował się na trzeciej pozycji na rynku kontraktów terminowych z udziałem w wysokości 12,1%. Identyczną pozycję, z udziałem w wysokości 11,4%, Dom Maklerski BZWBK zajął na rynku akcji oraz na rynku opcji, gdzie jego udział wyniósł 12,2%. Dobra koniunktura na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spowodowała, że obroty Domu Maklerskiego BZWBK wzrosły o 109% na rynku akcji i o 43% na rynku kontraktów terminowych.
Spółki leasingowe BZWBK: wśród najlepszych
Wartość portfel leasingowy spółek – BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing – wyniosła 1,7 mld zł i wzrosła o 16% w porównaniu z końcem pierwszego półrocza 2005 roku. Rosnąca aktywność spółek na rynkach maszyn i innych pojazdów skompensowała niekorzystną sytuację na rynku nowych samochodów osobowych. W lutym 2006 roku Grupa BZWBK otrzymała nagrodę za „największą innowacyjność emisyjną na rynku papierów wartościowych CeTO w 2005 roku” w związku z emisją obligacji własnych leasingowych spółek zależnych.
źródło: Bank Zachodni WBK – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Bank Zachodni WBK