23.6 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościZmiany w rekomendacji SII

Zmiany w rekomendacji SII

Zmiany w rekomendacji SIIRekomendacja SII ma na celu ograniczenie udzielania walutowych kredytów hipotecznych, przy badaniu zdolności kredytowej uwzględniającej jedynie 25-letni okres kredytowania. Na początku października Związek Banków Polskich przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi dotyczące projektowanej zmiany rekomendacji SII.
Jednym z najbardziej istotnych postulatów ZBP jest wprowadzenie tzw. okresu przejściowego. Banki chcą, aby data wejścia w życie zmian, wprowadzających maksymalny udział kredytów w walutach obcych w portfelu banków, została ustalona na minimum 18 miesięcy od daty ogłoszenia przyjętej wersji Rekomendacji. Dzięki temu banki będą miały możliwość zbudowania nowych strategii biznesowych i stopniowe wygaszanie akcji kredytów walutowych. ZBP uzasadnia swoją uwagę tym, że plany budżetowe na nowy rok są już kompletne, dlatego też wprowadzenie tak drastycznych zmian bez odpowiedniego wyprzedzenia, zbyt mocno uderzy w stronę przychodową instytucji finansowych w Polsce.
ZBP uważa, że warto przyjąć 30-letni okres kredytowania, jako podstawę do określania zdolności kredytowej, ale jedynie w przypadku kredytów z dłuższym okresem amortyzacji. Banki zwracają uwagę na to, że 30-letni horyzont czasowy jest najczęściej wybierany przez kredytobiorców, a dodatkowo jest to standardowo przyjmowany okres do określania zdolności kredytowej na wszystkich rozwiniętych rynkach.
Instytucje finansowe obawiają się, że proponowane w projekcie zmiany rekomendacji SII ograniczenia akcji kredytowania budownictwa mieszkaniowego, zostaną wprowadzone w życie wraz z ograniczeniami zawartymi w rekomendacji T, tj. limitami zadłużeń, podwyższeniem VAT na usługi budowlane oraz zapowiedzią rezygnacji z programu „Rodzina na swoim”. To wszystko najprawdopodobniej wpłynie negatywnie na rynek nieruchomości w Polsce, a w konsekwencji również na cały przemysł budowlano-mieszkaniowy, dlatego też warto jeszcze raz rozważyć okres wprowadzenia zmian rekomendacji SII.
Związek Banków Polskich sugeruje, aby limit dotyczący kredytów walutowych zawartych w rekomendacji, wynoszący 50% portfela kredytowego, dotyczył tylko nowo udzielanych kredytów. Banki wskazują na to, że ustalenie proporcji kredytów walutowych/indeksowanych w odniesieniu do istniejącego portfela kredytowego będzie usankcjonowaniem prawa wstecznego oraz najprawdopodobniej stworzy warunki nierównej konkurencji. Dodatkowo, udział kredytów walutowych w portfelu nowo udzielanych kredytów mógłby podlegać ograniczeniu do poziomu 30% wartości portfela.
Takie rozwiązanie wpłynie na ograniczenie bieżącej akcji kredytowej, jak i w sposób płynny wywoła stopniowe zmniejszanie się udziałów kredytów walutowych w portfelach banków do oczekiwanego przez KNF poziomu. Dzięki niemu nie będzie konieczności drastycznych zmian w przyjętych przez banki strategiach biznesowych.
Związek proponuje również usunięcie zapisów dotyczących uwzględniania w ocenie zdolności kredytowej prawdopodobnego obniżenia dochodów z uwagi na wkroczenie klienta w wiek emerytalny w okresie spłaty kredytu.
M.M.
bankowynet.pl