15 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościZbyt niskie odszkodowania z OC

Zbyt niskie odszkodowania z OC

niskie_odszkodowania_ocW czerwcu 2012 roku Polska miała obowiązek podnieść minimalne sumy gwarancyjne z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Taki wymóg został nałożony na nasz kraj przez organy Unii Europejskiej i został spełniony. W chwili obecnej sumy gwarancyjne wynoszą w przypadku szkód na mieniu, maksymalnie do 1 mln euro, zamiast 500 tys. euro, a w przypadku szkód osobowych wzrosły one z 2,5 mln euro do 5 mln euro. Tak wysokie sumy gwarancyjne rozwiązują problem zbyt niskich odszkodowań z OC.

Z takim kłopotem mamy jednak do czynienia w przypadku umów ubezpieczeniowych zawartych przed zmianą przepisów odnoszących się do minimalnych sum gwarancyjnych z ubezpieczeń. Wielu poszkodowanych w wypadkach drogowych w latach 90-tych ubiegłego stulecia, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu i należy im się stała wypłata świadczeń, nie mogą na nią liczyć. Spowodowane jest to wyczerpywaniem się sumy gwarancyjnej.

Osoby poszkodowane nie mają środków do życia i często żyją na skraju ubóstwa. Nie są w stanie pójść do pracy i zapewnić sobie dochód. Niejednokrotnie wymagają stałej, codziennej opieki, która pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Okazuje się więc, że sumy gwarancyjne ubezpieczeń OC dla poszkodowanych w wypadkach 10-15 lat temu, dziś okazują się być niewystarczające. W tej chwili, po latach wypłaty świadczeń odszkodowawczych osoby poszkodowane nie mogą już dłużej liczyć na pieniądze z Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Rzecznik Ubezpieczonych wskazuje na to, że wcześniejsze uwarunkowania dotyczące minimalnych sum gwarancyjnych świadczeń odszkodowawczych nie uwzględniały możliwości zmiany sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w kraju, zwiększenia potrzeb życiowych i kosztów życia.

Wyczerpywalność sum gwarancyjnych ubezpieczeń obowiązkowych jest poważnym problemem, przede wszystkim dla samych poszkodowanych. Rzecznik ubezpieczonych proponował, aby po zakończeniu wypłaty świadczeń z obowiązkowych ubezpieczeń OC, wypłaty kontynuował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który mógłby ubiegać się o zwrot wypłaconych sum od sprawcy zdarzenia.

Dziś jednak takie rozwiązanie nie funkcjonuje, a po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, poszkodowany może dochodzić dalszego odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku, w którym odniósł poważne obrażenia. W aktualnym stanie prawnym, po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej z ubezpieczenia, sąd dokonuje oceny, czy nałożyć na zakład ubezpieczeniowy lub sprawcę wypadku dodatkowe zobowiązania wobec poszkodowanego. Bierze przy tym pod uwagę to, czy wypłata dodatkowego świadczenia nie będzie rażącą stratą dla ubezpieczyciela lub sprawcy wypadku, a z drugiej strony – czy taką stratą dla poszkodowanego nie będzie brak wypłaty świadczenia.