26.4 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościZadłużenie polskich emerytów

Zadłużenie polskich emerytów

Zadłużenie polskich emerytówOgólnopolski Raport o Zaległym Zadłużeniu i Klientach Podwyższonego Ryzyka, przygotowany przez BIG InfoMonitor SA. wskazuje, że rośnie zadłużenie polskich emerytów. W grupie wiekowej powyżej 60-tego roku życia około 4,6% osób ma problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów. Średnie zadłużenie polskiego seniora nieznacznie przekracza 5 tys. zł. Z płatnościami w chwili obecnej zalega już 339 tys. osób po 60. roku życia, a w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich liczba wzrosła o 14%.
Patrząc na dane z poprzednich lat, wyraźnie widać, że przybywa seniorów zalegających z bieżącymi płatnościami. Jeszcze rok temu liczba osób w wieku 60 lat lub więcej, którzy mieli problemy z terminowymi płatnościami, wynosiła dokładnie 193 889 osób. Oznacza to, że tylko w ciągu jednego roku przybyło 145 794 takich osób. Jest to wzrost o ponad 75%.
W określonej w raporcie BIG InfoMonitor SA. grupie klientów podwyższonego ryzyka dla banków, seniorzy stanowią jednak nieznaczną część, ponieważ ich udział w całej grupie sięga jedynie 17%. Autorzy raportu podkreślają, iż seniorzy są grupą wiekową z jednym z najmniejszych udziałów wśród osób zalegających z terminowymi płatnościami.
Pomimo faktu, że w ostatnim półroczu liczba seniorów posiadających nieuregulowane płatności wzrosła, ta grupa wiekowa cały czas jest uznawana za jedną z najbardziej rzetelnych pod względem płatniczym, grup konsumentów. Dodatkowo, jej średnie zadłużenie jest ponad dwukrotnie niższe niż u statystycznego Polaka, posiadającego długi. Seniorzy więc pożyczają coraz więcej i częściej, niemniej jednak są rzetelni w oddawaniu swoich długów i to na dodatek w ściśle określonym terminie. Dla banków senior jest więc klientem wysoce pożądanym, choć przy kredytach na dłuższy okres czasu bankowcy raczej wymagają wykupienia przez niego dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci.
Mariusz Hildebrand, który pełni funkcję prezesa zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. sądzi, że dzięki prowadzonemu stałemu monitoringowi zadłużenia, opinia publiczna może być na bieżąco informowana, jaką właściwie skalę ma owe zjawisko. BIG w sposób regularny pokazuje, kim jest klient podwyższonego ryzyka i jaki jest jego aktualny stan zobowiązań płatniczych.
Zdecydowanie najwięcej problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań mają osoby w wieku 30-39 lat, które stanowią ponad 25% grupę wiekową wśród polskich dłużników. Na drugim miejscu znalazła się grupa wiekowa obejmująca osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat, mająca ponad 20% udział. Jest to sytuacja co najmniej niepokojąca, jako że osoby te są w wieku produkcyjnym i pracują zawodowo.
źródło: Bankier.pl,
Malwina Wrotniak, “Najstarsi Polacy – coraz bardziej zadłużeni, ale nadal rzetelni”.