8.6 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024
Strona głównaAktualnościWzrost dla Banku BGŻ

Wzrost dla Banku BGŻ

Wzrost dla Banku BGŻWedług doniesień analityków z Banku BGŻ, w I kwartale bieżącego roku osiągnął on 33,8 mln skonsolidowanego zysku. Są to rewelacyjne dane dla inwestorów banku, bowiem oznaczają wzrost zysków o 250% licząc rok do roku. BGŻ podał do wiadomości publicznej wysokość swojego bieżącego zysku w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku w stosownym komunikacie.
Lepsze wyniki finansowe BGŻ najprawdopodobniej były spowodowane zwiększeniem przez bank portfelu kredytów. Dzięki temu udało się wypracować większe zyski. Nie bez znaczenia w opinii ekspertów jest to, że BGŻ osiągnął wyższy wynik z tytułu odsetek, co automatycznie przełożyło się na wydatne zwiększenie zysku operacyjnego, jak również zysku netto.
W komunikacie zaprezentowanym przez Bank BGŻ można było przeczytać, że podstawowym czynnikiem wzrostu zysku, jeśli chodzi o pierwsze trzy miesiące bieżącego roku, był wzrost wyniku z tytułu odsetek. Uzyskano w tym względzie wynik o 35% lepszy niż w ubiegłym roku. Odsetki osiągnęły wartość 171,1 mln zł. Taka sytuacja wpłynęła na wyższy wynik z działalności bankowej, wynoszący 24%. Wynik ten ustabilizował się na poziomie 272,6 mln zł. Koszty administracyjne ponoszone przez Bank rosły wolniej, niż zysk z działalności. Wyniosły one o 16% więcej, niż w tym samym okresie poprzedniego roku i szacowano je na 194,4 mln zł.
Koszty administracyjne i ich wzrost zostały spowodowane rozbudową sieci placówek Banku BGŻ, jaka została podjęta w 2010 roku. Otwarto wówczas aż 61 nowych oddziałów. W I kwartale tego roku BGŻ kontynuował zwiększanie swojej sieci sprzedaży, przez co powstało kolejnych 16 oddziałów. W chwili obecnej BGŻ posiada już 364 oddziałów. Są one zlokalizowane w małych i średnich miastach na terenie naszego kraju.
Łączna wartość udzielonych przez Bank BGŻ kredytów i pożyczek w I kwartale 2011 roku wyniosła 19 955 mln zł. Oznacza to wzrost wartości zadłużenia klientów Banku o 9% w stosunku do poprzedniego roku. Takie wyniki były możliwe do osiągnięcia głównie z powodu działalności sektora rolno-spożywczego. Wiele kredytów w BGŻ zaciągali jednocześnie klienci detaliczni i firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Obok pozytywnych wyników dotyczących sprzedaży kredytów, BGŻ odnotował także spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości. Rok wcześniej wynosiły one 26,2 mln zł, a w marcu 2011 roku wyniosły 23,1 mln zł. Powodem takiej sytuacji jest poniekąd zmiana parametrów modelu, zastosowanego do oszacowania odpisów. Zmiany wprowadzono dopiero pod koniec ubiegłego roku.
W tej samej perspektywie czasowej, tj. w I kwartale tego roku wzrosła wartość depozytów, o 4%, osiągając pułap 21,3 mld zł. Fundusze własne BGŻ wzrosły do 2 378,9 mln zł, czyli o 3,8% w stosunku do roku ubiegłego.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Bank BGŻ