17.6 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościWyniki Grupy BRE Banku

Wyniki Grupy BRE Banku

Wyniki Grupy BRE Banku po III kwartale 2009r.:

  • BRE Bank utrzymuje wysoką, stabilną dochodowość – 724,1 mln zł w III kwartale
  • 72,5 mln zł zysku netto
  • Dyscyplina kosztowa: wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 51,5 proc.
  • Rezerwy – odpowiedzialne podejście problem opcji rozwiązany
  • IV kwartał przyniesie wyższe planowane wydatki, przy efektywnym wykorzystaniu dywidendy z PZU

Bank utrzymuje wysoką dochodowość
BRE Bank zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 72,5 mln zł, podczas gdy w poprzednim kwartale zanotował 61,6 mln zł straty. Pomimo trudnych uwarunkowań makroekonomicznych poprawia się dochodowość – w III kwartale było to 724,1 mln zł, wobec 714,8 mln zł po II kw br.
Wysokie wyniki odsetkowe i prowizyjne
Wynik odsetkowy (412 mln zł) jest lepszy o 13 proc. niż przed rokiem (choć 4,5 proc. niższy niż w poprzednim kwartale).

“Marża odsetkowa utrzymuje się na stałym poziomie. To efekt konserwatywnego podejścia.” – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.

Z kolei wynik prowizyjny (163 mln zł) poprawił się o 20 proc. w skali roku (w skali kwartału o 2,9 proc.). W znacznej mierze jest to efekt wzrostu liczby transakcji dokonywanych kartami płatniczymi.

“Widocznym efektem projektu BREnova jest zwiększenie wskaźnika cross sellingu.” – ocenia Mariusz Grendowicz.

Na poziom wyniku banku wpłynęło w tym kwartale zdarzenie jednorazowe – wynik na lokacyjnych papierach wartościowych zwiększył się o 20 mln zł w związku ze sprzedażą gruntu przez spółkę zależną BRE.locum.
Koszty pod kontrolą

“BRE Bank jest coraz bardziej efektywną organizacją. Po trzech kwartałach wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 51,5 proc.” – mówi prezes BRE Banku.

Wskazuje, że ogólne koszty administracyjne spadły w ciągu roku o 2,5 proc. Sukcesem jest również ograniczenie kosztów osobowych o niemal 17 proc. rok do roku.

“Wcześniejsze, trudne decyzje kadrowe, które podejmowaliśmy na początku roku, dzisiaj przynoszą wymierne rezultaty.” – mówi Mariusz Grendowicz. Dodaje, że BRE stanowi dotychczas na rynku jeden z wyjątków, ponieważ zawiązał rezerwy na bonusy dla pracowników w tym roku.

Wzrost kosztów zanotowano w obszarze kosztów marketingowych (+4 proc. rok do roku) ze względu na wcześniej zaplanowane wydatki związane z prowadzonymi kampaniami marketingowymi.

“IV kwartał ze względu na sezonowość wydatków będzie trudniejszy. Jednocześnie jednak w tym kwartale zaksięgujemy około 90 mln zł dywidendy z PZU. Nie potraktujemy jej jednak jako jednorazowego czynnika powiększającego wynik banku, ale wykorzystamy ją na redukcję kosztów.” – tłumaczy Mariusz Grendowicz.

Rezerwy – odpowiedzialne podejście

“Możemy uczciwie powiedzieć, że problem rezerw związanych z opcjami walutowymi skończył się. Zapowiadaliśmy to już w połowie roku. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do tej kwestii w ostatnim kwartale saldo odpisów na instrumenty pochodne wyniosło plus 7 mln zł. Oczywiście, mogą pojawić się jeszcze pojedyncze przypadki, ale nie powrócimy już do skali odpisów z tego tytułu z ostatnich kwartałów.” – mówi prezes BRE Banku.

W bankowości detalicznej wciąż kluczowe znaczenie odgrywa portfel kredytów gotówkowych sprzedawanych klientom zewnętrznym (łącznie rezerwy w tym segmencie wyniosły 126 mln zł, -0,3 proc. Q/Q). Był to jednak tylko jeden produkt (z kilkuset, jakie Bank oferuje), z którego szybko się wycofaliśmy – przyznając się do popełnionego błędu.
Rośnie baza depozytowa
W III kwartale baza depozytowa BRE Banku zwiększyła się o 1,5 proc. W samym obszarze detalicznym zebrano 1,2 mld zł oszczędności w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

“Oznacza to wzrost o 5,7 proc., podczas gdy na całym rynku było to plus 0,5 proc.” – mówi Mariusz Grendowicz.

Z kolei wartość portfela kredytowego BRE Banku zmniejszyła się o 3,5 proc. ale po odliczeniu wpływu aprecjacji złotego spadek wynosi 0,8 proc.
Klienci nam ufają
W III kwartale znacząco zwiększyła się liczba klientów. Bankowość detaliczna BRE obsługuje ich już 3,1 mln. Wyrazem zaufania są również przyznane nagrody: mBank został uznany za „Najlepszy Bank dla małych i średnich firm” w rankingu miesięcznika Forbes, MultiBank został wyróżniony w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” a BRE Bank został uhonorowany przez miesięcznik Forbes tytułem „Lider Polskiej Transformacji”. Ponadto w ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Homo Homini, mBank został spontanicznie wskazany jako Bank cieszący się największym zaufaniem Polaków obok największych na rynku PKO BP i Pekao SA.
PKB +1,5 proc.
Zgodnie z prognozami Ryszarda Petru, głównego ekonomisty BRE Banku w 2009 r. Polska zanotuje 1,5 proc. wzrost PKB, a inflacja będzie spadać w 2010 r. Z kolei wskaźnik zagrożonych kredytów pozostanie na niskim poziomie, choć będzie nieznacznie rosnąć, co będzie związane ze wzrostem bezrobocia.
Pomimo utrzymujących się wysokich rezerw zawiązywanych na ryzyko kredytowe BRE Bank wciąż utrzymuje wysoką dochodowość, co przy optymalizacji kosztów, stawia go w czołówce najbardziej efektywnych instytucji finansowych. BRE jest wiarygodną i bezpieczną instytucją – współczynnik wypłacalności utrzymujemy na stabilnym poziomie powyżej 10 proc.
źródło: BRE Bank – informacja prasowa