27.6 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościWiarygodność Polski

Wiarygodność Polski

Wiarygodność PolskiWielu specjalistów rynkowych wyraża opinię, że rosnący dług Polski w końcu wywoła uzasadnione zaniepokojenie zagranicznych inwestorów, którzy zaprzestaną finansowania rządu. Oprócz tego, negatywny wpływ na ich działania ma niewątpliwie sytuacja polskich finansów publicznych. Najlepszym wskaźnikiem, który ostrzega przed taką ewentualnością, są notowania kontraktów credit default swap, w skrócie CDS.
Jeśli kupujemy CDS, otrzymujemy od sprzedającego ubezpieczenie od ryzyka niewypłacalności emitenta obligacji, czyli swojego dłużnika. Wystawca, będący jednocześnie sprzedającym, bierze na siebie odpowiedzialność do wypłaty nominalnej wartości kontraktu w wypadku wystąpienia tzw. zdarzenia kredytowego, tj. zawieszenia spłaty obligacji przez państwo lub przedsiębiorstwo, w zależności od tego kto występuje w roli emitenta. W zamian za takie zabezpieczenie, wystawca CDS wymaga corocznej premii, liczonej w punktach bazowych. Warto podkreślić, że na ogół nominał kontraktu CDS wynosi 10 milionów dolarów, więc automatycznie jeden punkt bazowy stanowi już równowartość tysiąca dolarów.
W piątek w ubiegłym tygodniu, kontrakty CDS na dług Polski wyceniano na 157,3 punkty bazowe. Oznaczało to, że jeśli zechciano by zabezpieczyć obligacje o wartości nominalnej 10 milionów USD, inwestor musiałby zapłacić aż 157 300 dolarów rocznej premii. Jest to wartość ponad 15-krotnie wyższa niż przed wybuchem kryzysu finansowego, ale zarazem znacznie mniej niż rekordowe 417 punktów bazowych, których żądano prawie 2 lata temu.
Wzrostowa tendencja obserwowana od początku listopada może być niepokojąca, bowiem wskazuje ona na to, że zagraniczni inwestorzy, do których zalicza się głównie międzynarodowe instytucje finansowe, coraz niżej oceniają wiarygodność kredytową polskiego rządu.
Biorąc pod uwagę inne państwa europejskie, Polska wcale nie wypada najgorzej. Dla porównania, premia CDS od długu węgierskiego jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi 367,4 punkty bazowe. Nieco lepszą reputacją wśród zagranicznych inwestorów cieszy się Republika Czeska, dla której długu koszt ubezpieczenia to jedyne 90,5 punktów bazowych.
O wiele gorzej niż Polskę, rynek wycenia wiarygodność krajów PIIGS, gdzie stawka na dług Włoch wynosi 185 punktów bazowych, Hiszpanii – 265 punktów bazowych, Portugalii – 434 punktów bazowych, Irlandii – 604 punktów bazowych i Grecji – aż 853 punktów bazowych. Już dziś można powiedzieć, że członkowstwo w strefie euro wcale nie przekłada się na wyższą wiarygodność kredytową, jak głosili niektórzy.
Stawki kontraktów CDS podlegają jednak bardzo dużej zmienności, dlatego też wzrost o nawet 100% w ciągu tygodnia może się zdarzyć i nie będzie należał do rzadkości. Sposób wyceny kontraktów CDS powinien uświadomić polskim politykom, że na wiarygodność kredytową ciężko pracuje się przez wiele lat, ale można ją łatwo utracić w zaledwie kilka dni.
źródło: Bankier.pl,
Krzysztof Kolany, “Jak inwestorzy wyceniają wiarygodność Polski”.