20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościWiarygodność finansowa PKO BP

Wiarygodność finansowa PKO BP

Analitycy agenci ratingowej Standard & Poor`s oceniają wiarygodność finansową między innymi polskich banków. W ostatnim czasie ogłosili oni bardzo korzystną ocenę w odniesieniu do PKO Banku Polskiego.
Standard & Poor`s oceniła, że PKO Bank Polski ma bardzo dobrą i stabilną wiarygodność finansową na rynku. Oszacowano ją na poziomie A-, jeśli chodzi o ocenę długookresową, oraz A-2, jeśli mowa jest o ocenie w krótkim okresie czasu. Dodatkowo, zdaniem analityków, PKO BP ma stabilne perspektywy wzrostu wiarygodności rynkowej w najbliższej przyszłości. Odzwierciedla to również przekonanie analityków agencji ratingowej Standard&Poor`s o długoterminowej zdolności PKO Banku Polskiego do utrzymania czołowej pozycji w naszym rodzimym sektorze bankowym. Ich zdaniem, PKO Bank Polski najprawdopodobniej zapewni odpowiednie zaplecze kapitałowe, które umożliwi mu dalszy wzrost aktywów, w jak najbardziej dynamicznym tempie.
Powodem, dla którego agencja Standard & Poor`s aż tak dobrze oceniła bank PKO BP jest to, że posiada on silną pozycję rynkową oraz stabilną bazę kapitałową. Doceniono przy tym potencjał generowania przychodów przy jednoczesnym umiarkowanym stopniu ponoszonego ryzyka. PKO BP w opinii specjalistów, posiada dziś wystarczającą płynność finansową.
Warto podkreślić, że aktualna ocena PKO BP przez agencję ratingową Standard & Poor`s jest najwyższą w historii.
Bezpiecznym buforem dla wysokiego ryzyka kredytowego ponoszonego przez Bank PKO BP są przychody banku generowane przede wszystkim z działalności detalicznej. Są one w dużej mierze przewidywalne, stąd taka opinia specjalistów z agencji ratingowej. Powiedzieli oni również, że efektywność kosztowa banku stoi na wysokim poziomie i to pomimo silnej ekspansji rynkowej. Korzystnie oceniono wskaźnik kredytów do depozytów, który został oszacowany znacznie poniżej średniej obliczonej dla całego, polskiego sektora bankowego.
PKO Bank Polski może cieszyć się wysoką wiarygodnością kredytową wśród klientów, która wynika głównie z udziału Skarbu Państwa w jego akcjonariacie. Nie bez znaczenia jest przy tym wiodąca pozycja rynkowa banku w całym sektorze. Obie cechy zwróciły uwagę agencji Standard & Poor`s. Na tle konkurencji PKO Bank Polski zdecydowanie się wyróżnia, co dobrze wróży dla niego na przyszłość. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniany przez bank dla klientów i inwestorów jest bardzo ważny, szczególnie w warunkach dużej niepewności na rynkach.