23.6 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024

VAT na książki

VAT na książkiDotychczas stosowano 0 procentową stawkę podatku VAT na książki. Od nowego, 2011 roku, wzrośnie ona jednak o 5%, co wiąże się z wygaśnięciem zgody Unii Europejskiej na stosowanie zerowego podatku na książki. Taką informację podało do wiadomości publicznej Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że w 2011 roku zakończą się też inne unijne derogacje na stosowanie niższych podatków, co niewątpliwie „odbije się na kieszeni” wielu Polaków.
Z końcem 2007 roku uległa wygaśnięciu derogacja unijna, pozwalająca Polsce na zastosowanie zerowej stawki VAT na książki i czasopisma specjalistyczne, jednak naszym politykom udało się ją przedłużyć na kolejne trzy lata. Przez ostatnie miesiące trwały starania o przedłużenie zwolnienia podatkowego, niemniej jednak Unia nie wyraziła zgody na kontynuację stosowania 0% VAT-u na książki. Wprowadzenie stawki 5% VAT-u na książki jest wynikiem wdrażania w życie planu „B”, który pozwoli na obłożenie czasopism i pozycji literaturowych możliwie najniższą stawką podatku.
Warto zaznaczyć, że derogacja związana z VAT na książki nie jest jedyną, z której dziś korzysta Polska. Kolejne dotyczą obniżonej stawki VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, czego przykładem jest naprawa rowerów, obuwia czy pomoc domowa. Obecnie takie prace obłożone są VAT-em w wysokości 7%, ale po zapowiadanych przez rząd podwyżkach stawka ta wzrośnie o 1%. Uspokajające jest to, że obniżoną stawkę VAT na wspominane usługi będziemy mogli stosować bezterminowo.
Polska korzysta z dodatkowego zwolnienia na stosowanie 7% VAT dla usług związanych z budową, remontem i przebudową budynków mieszkalnych, oraz stawki 3% w odniesieniu do środków spożywczych, które nadal będą obowiązywać. Obejmuje nas także derogacja dotycząca zgody na zwiększenie do 30 tys. euro limitu zwolnienia podmiotowego podatku VAT, po przekroczeniu, którego firma ma obowiązek rozliczania VAT. Będzie ona funkcjonować do dnia wejścia w życie przepisów dyrektywy zmieniającej progi rocznych obrotów podatników, lub do dnia 31 grudnia 2012, w zależności od tego, która z dat będzie wcześniejsza. Limit zwolnienia z VAT w tym roku wynosi 100 tys. zł, a w latach 2011-2012 ma wzrosnąć do 150 tys. zł.
Nasz kraj korzysta też ze specjalnej derogacji, dotyczących podatku akcyzowego, które jednak wygasają z nowym rokiem. Dotyczą one przepisów przejściowych w opodatkowaniu paliw i papierosów. W konsekwencji, zaistnieje konieczność dostosowania polskich przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym przedmiotowych wyrobów akcyzowych do przepisów unijnych. W praktyce oznacza to wzrost cen oleju napędowego, węgla, koksu, gazu ziemnego przeznaczonego na cele opałowe, oraz papierosów.
M.M.
bankowynet.pl