20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościUlga dla kredytobiorców

Ulga dla kredytobiorców

ulgi_w_kredytachKredytobiorcy powinni być zadowoleni z kolejnych decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej, bowiem oznaczają one ulgę w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych. Oprocentowanie kredytów od września 2012 roku wciąż spada, za sprawą kilkukrotnych obniżek głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego zarządzonych przez NBP.

Należy powiedzieć, że taka sytuacja ma doprowadzić przede wszystkim do ożywienia w dziedzinie udzielania różnorodnych kredytów, ale głównie kredytów inwestycyjnych, które mogą pomóc wzmocnić wzrost gospodarczy Polsce. Im więcej kredytów inwestycyjnych, tym więcej pieniędzy na podejmowanie działań inwestycyjnych w polską gospodarkę. Można wręcz powiedzieć, że efektem ubocznym podejmowanych przez RPP decyzji kwestii obniżania stóp procentowych, jest malejące oprocentowanie kredytów.

Najwięcej na obniżce stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego zyskują kredytobiorcy hipoteczni, którzy spłacają wysokie zobowiązania w krótkim okresie czasu. Ich raty mogły zostać obniżone nawet o kilkaset złotych. Raty kredytów hipotecznych wciąż będą spadać, ponieważ stawka WIBOR 3M nie od razu reaguje na obniżkę stopy referencyjnej. Na początku maja tego roku stopy zostały obniżone o 25 punktów bazowych, przez co główna stopa procentowa w Polsce wynosi zaledwie 3%. Stopa lombardowa, decydująca o najwyższym z możliwych poziomów oprocentowania kredytów gotówkowych i kredytów udzielanych przez para banki, wynosi dziś 4,25%. Nie można więc na polskim rynku finansowym oferować jakichkolwiek kredytów i pożyczek z oprocentowaniem wyższym niż 4-krotność stopy lombardowej, co dziś daje wartość 18%.

Eksperci są zdania, że w kolejnych miesiącach obserwować będziemy kolejne obniżki rat kredytowych. Kredyty w złotych mają oprocentowanie liczone jako sumę marży ustalanej przez bank oraz stawki WIBOR 3M, która bezpośrednio uzależniona jest od stopy referencyjnej NBP. Im ta ostatnia jest niższa, tym stawka WIBOR maleje, ale trzeba na jej reakcję poczekać kolejne 3 miesiące, bowiem w takiej perspektywie czasowej stawka ta jest szacowana.

Trzymiesięczny WIBOR w maju 2013 roku wynosi 2,82%. Z uwagi na obniżenie głównych stóp procentowych, w kolejnych miesiącach jego stawka jeszcze spadnie. Rynek oczekuje co najmniej jeszcze jednej obniżki stóp procentowych, a wraz z nim obniżona zostanie stawka 3-miesięcznego WIBOR-u.

Główną falę obniżek rat kredytowych spłacanych przez klientów posiadających zobowiązania w polskich złotych, najprawdopodobniej mamy już za sobą, ale i tak czekają nas następne obniżki, stanowiące poważną ulgę dla finansów polskich kredytobiorców.