23.6 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościUbezpiecz mądrze swój majątek

Ubezpiecz mądrze swój majątek

ubezpieczenie_majatkoweTowarzystwa Ubezpieczeniowe promują różnymi sposobami swoje produkty ubezpieczeniowe. Apelują do klientów o ubezpieczanie dobytku, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie padnie ofiarą włamania, kradzieży, albo też jego majątek nie zostanie doszczętnie zniszczony w pożarze lub powodzi. Do niedawna w Polsce w ogóle nie zdarzały się siejące zniszczenia tornada czy wichury i siarczyste mrozy, potrafiące załamać linie wysokiego napięcia. Dziś coraz częściej z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Polacy chcąc ustrzec się przed utratą dorobku całego życia, wykupują ubezpieczenia majątkowe. Zawierając taką umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym należy jednak być bardzo ostrożnym i dokładnie czytać wszystkie warunki polisy ubezpieczeniowej.

Wypłacenie odszkodowania klientowi nigdy nie leży w interesie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W umowie ubezpieczeniowej niewątpliwie więc znajdzie się wiele wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczalni, jak również postanowienia, które wywołują obniżenie kwoty odszkodowania. To powoduje, że pomimo ubezpieczenia, po stronie klienta strata podatkowa nie jest w całości pokrywana przez odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

W umowie ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeniowe może określić limity swojej odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie ubezpieczonego. Jeśli limit wynosi np. 100 000 zł, to nawet jeśli szkoda została wyceniona na kwotę 150 000 zł, to poszkodowany otrzyma odszkodowanie w wysokości 100 000 zł. Limit odpowiedzialności za szkodę określany jest jako górna granica odszkodowania za jedno zdarzenie. Obok wysokości sumy ubezpieczeniowej, na którą opiewa polisa majątkowa, limit odszkodowania jest kolejną ważną cechą, na którą klient powinien zwrócić uwagę przy wykupywaniu ubezpieczenia.

W polisach ubezpieczeniowych często spotykanym pojęciem jest tzw. udział własny w szkodzie ubezpieczonego, czyli stopień zmniejszenia wypłacanego odszkodowania. W takim przypadku ubezpieczony bierze na siebie część straty i na pewno nie otrzyma od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowania, które pokryłoby ją w całości. Dlaczego klienci decydują się na aprobatę takiego punktu w regulaminie polisy ubezpieczeniowej? Ponieważ dzięki temu obniżają oni swoją składkę ubezpieczeniową. Jeśli ubezpieczający zdecyduje się np. na 10% udział własny w szkodzie, będzie to oznaczało, że poniesie on koszt 20 000 zł w szkodzie wycenionej na 200 000 zł. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci mu więc 180 tys. zł, pomimo że sama szkoda jest wyższa. Ze strony samych ubezpieczonych udział własny ma być motywacją do tego, aby unikać sytuacji, w których powstałaby szkoda. Dla bezpieczeństwa klienta, najlepiej jest zapłacić wyższą składkę na polisę ubezpieczenia majątkowego i mieć pewność, że w przypadku zaistnienia szkody, wypłacone odszkodowanie będzie w pełnej wysokości.