19.6 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościTrzy lokaty w jednej

Trzy lokaty w jednej

Trzy lokaty w jednejIdea Bank przygotował dla swoich klientów nową propozycję lokaty, a właściwie trzech lokat w jednej. Nowa opcja oszczędzania w Idea Banku daje klientom wiele korzyści, między innymi, nie płacą oni podatku od zysków kapitałowych z lokaty, tj. podatku Belki, stopniowo uwalniają swoją gotówkę i mogą korzystać z wysokiego oprocentowania lokaty.
Pomimo, że Idea Bank wprowadził do oferty jedną, nową lokatę, praktycznie rzecz ujmując są to trzy różne depozyty. Mowa tu o lokacie jednomiesięcznej, trzymiesięcznej i sześciomiesięcznej, ale wszystkie depozyty zostały połączone w jeden duży pakiet. Decyzja dotycząca takiej konstrukcji nowej lokaty była podyktowana preferencjami klientów Idea Banku. Analitycy wykazali, że klienci najczęściej wybierają lokaty 1, 3 lub 6 miesięczne.
Nowa lokata Idea Banku została nazwana „Trzy Życzenia”. Można to wytłumaczyć możliwością uzyskania przez klienta stosunkowo wysokich zysków, w różnych okresach czasu. Przez pół roku klient Idea Banku, który zdecyduje się na otwarcie lokaty „Trzy Życzenia” będzie korzystał z przywilejów ulgi podatkowej. Jednocześnie, w cyklicznych odstępach czasu, otrzyma on odsetki, naliczone przez bank od zgromadzonego na lokacie kapitału.
Na nowej lokacie odsetki są naliczane codziennie, co oznacza, że klient unika konieczności płacenia podatku Belki od wypracowanych odsetek. Kapitalizacja dzienna powoduje, że odsetki naliczane są z dnia na dzień od coraz wyższego kapitału.
Oprocentowanie lokaty „Trzy Życzenia” Idea Banku wygląda w sposób następujący, otóż na jednomiesięcznej lokacie klient może liczyć na oprocentowanie zdeponowanych w banku środków, na poziomie 6,48% w skali roku. Nieco inne oprocentowania są stosowane względem depozytu kwartalnego i półrocznego. Odpowiednio jest to oprocentowanie rzędu 5,67% oraz 4,86%. Pamiętając, że od lokat w Idea Banku nie zapłacimy podatku, to ich oprocentowanie jest porównywalne z oprocentowaniem na standardowych lokatach wynoszącym odpowiednio: 8, 7 i 6%.
Jest to bardzo korzystna dla klientów oferta depozytowa, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość bieżącego, średniego nominalnego oprocentowania lokat na rynku. Wynosi ono w przypadku jednomiesięcznych lokat 2,51%. Dla lokat 3 i 6 miesięcznych, średnie oprocentowanie, wyliczone przez Open Finance, wynosi 3,71 i 3,91%.
Minimalnie, na lokacie „Trzy Życzenia” w Idea Banku można zdeponować kwotę 3 tys. zł, a maksymalnie 39 tys. zł. Jeśli klient założy lokatę w maksymalnej, możliwej kwocie, to zostanie ona podzielona na trzy równe części. Każde 13 tys. zł trafi na lokatę jedno, trzy i sześciomiesięczną. Klient decydujący się na zerwanie lokaty przed terminem jej zapadalności, musi liczyć się z tym, że straci należne od niej odsetki. Taka sytuacja wywoła także obniżenie oprocentowania na pozostałych dwóch częściach lokaty.
M.M. – bankowynet.pl
źródło: Idea Bank