17.5 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024

Trudniej o kredyt

Trudniej o kredytW III kwartale bieżącego roku większość banków działających na naszym rodzimym rynku podjęła decyzję o zaostrzeniu kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Powodem takiej sytuacji jest dostosowanie się banków do zapisów Rekomendacji T, tak bynajmniej wynika z ankiety, którą przeprowadził wśród banków Narodowy Bank Polski.
Bank centralny opublikował 2 listopada wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przewodniczących komitetów kredytowych w bankach. W przypadku przedsiębiorstw. zaostrzenia kryteriów kredytowania okazały się relatywnie słabsze i dotyczyły przede wszystkim klientów z grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym powodem zaostrzeń w polityce kredytowej banków dla przedsiębiorstw była nadal niska jakość portfela kredytowego.
W ankiecie większość banków wskazuje, że w trzecim kwartale miał miejsce wzmożony popyt na kredyty mieszkaniowe. Równocześnie, 74% instytucji zdecydowała się na obniżenie marż przy kredytach mieszkaniowych, aczkolwiek obniżki nie były zbyt znaczące. Niewielka grupa banków podwyższyła marże dla kredytów, jakie obarczone są zwiększonym poziomem ryzyka.
Bank centralny podaje w swojej publikacji, że jedna trzecia banków zwiększyła wymagania dotyczące zabezpieczeń kredytu, a 28% obniżyło maksymalny wskaźnik LTV. Mniej więcej 30% banków wskazało również na zaostrzenie warunków, jakie nie zostały ujęte w ankiecie NBP. Wśród nich można wymienić ograniczenie maksymalnej wysokości kredytowania nieruchomości.
Z ankiety banku centralnego wynika, że do końca roku znacząco ograniczony zostanie dostęp do kredytów mieszkaniowych. Banki zaostrzają cały czas kryteria udzielania również kredytów konsumpcyjnych. Na podobne posunięcie zdecydowało się dwie trzecie instytucji działających na rynku. W opracowaniu NBP można przeczytać, iż banki stosowały zaostrzanie procedur dotyczących weryfikacji zdolności kredytowej klientów i dostosowanie polityki kredytowej do wymogów Rekomendacji T, ale równocześnie łagodziły warunki w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytu w okresie kampanii promocyjnej oraz parametrów modeli oceny zdolności kredytowej.
W ciągu najbliższych kilku miesięcy banki spodziewają się dalszego zaostrzania kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą mieć nie lada kłopoty w uzyskaniu kredytu dla siebie. Instytucje finansowe oczekują, że w ostatnim kwartale 2010 roku będzie miał miejsce wzmożony popyt na wszelkie produkty kredytowe. Być może większość klientów będzie chciało zaciągnąć kredyt jeszcze na starych zasadach i uniknąć dalszego zaostrzania kryteriów ubiegania się o kredyt bankowy.
źródło: Bankier.pl,
WB, “Będzie trudniej o kredyty”.