27.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościTransformacja na polskim rynku kredytów hipotecznych

Transformacja na polskim rynku kredytów hipotecznych

Transformacja na polskim rynku kredytów hipotecznych Rok 2012 wprowadził wiele zmian w dziedzinie kredytów hipotecznych udzielanych przez polskie banki. Przyczyną transformacji dokonującej się na rynku bankowym jest między innymi wprowadzenie w życie Rekomendacji SIII Komisji Nadzoru Finansowego.
Rygorystyczne zapisy Rekomendacji SIII spowodowały, że zdolność kredytowa wnioskujących o kredyt zdecydowanie zmalała. Od stycznia banki wyliczając zdolność kredytową klienta mogą brać pod uwagę wyłącznie 25-letni okres kredytowania, pomimo, że wiele z nich jest skłonnych udzielić kredytu na dłuższy okres czasu. Część zapisów rekomendacji KNF SIII wprowadzono w życie już w lipcu 2011 roku. W przypadku kredytów walutowych banki mogą udzielić kredytu wyłącznie wówczas, gdy rata kredytowa nie przekracza 42% miesięcznego wynagrodzenia netto klienta. Szacując zdolność kredytową klientów każda instytucja kredytująca ma obowiązek wzięcia pod uwagę spadek dochodów klienta po jego przejściu na emeryturę.
Jak można przypuszczać, wprowadzenie do polityki banków wytycznych Rekomendacji SIII spowodowało ograniczenie maksymalnej, możliwej do uzyskania kwoty kredytu. Szacuje się, że zmalała ona o nawet 10%. Skutkiem Rekomendacji SIII jest też wycofanie się niektórych banków z udzielania kredytów z okresem spłaty przekraczającym 65 czy 70 rok życia kredytobiorcy. Jeśli już kredyt ma być spłacany przez tak długi okres czasu, banki wymagają zwykle wykupienia dodatkowych ubezpieczeń i produktów oszczędnościowych, aby się solidnie zabezpieczyć.
Jeśli termin spłaty kredytu bankowego wkracza w okres emerytalny kredytobiorcy, to jego zdolność kredytowa w części banków będzie liczona z uwzględnieniem tylko 50% otrzymywanego dochodu.
Zdolność kredytowa kredytobiorców w Polsce niewątpliwie będzie niższa w 2012 roku w stosunku do 2011 roku.
Ważną zmianę na rynku kredytów hipotecznych wprowadziła nowa ustawa o kredycie konsumenckim, obowiązująca od 18 grudnia 2011 roku. Najważniejszą modyfikacją jest to, że za kredyt konsumencki uznaje się zobowiązanie nieprzekraczające poziomu 255 550 zł, a nie jak dotychczas – 80 tys. zł. Klienci przed podpisaniem umowy kredytowej muszą otrzymać teraz dokładnie informacje o swoim kredycie, zwłaszcza o kosztach, jakie poniosą z tego tytułu. Od 18 grudnia ubiegłego roku o wiele łatwiej jest porównywać oferty kredytowe wielu instytucji, ponieważ są one zobowiązane do stosowania jednolitych formularzy kredytowych. Jednocześnie, ustawa nie ograniczyła wysokości marży bankowej i prowizji, przez co kredyty konsumenckie mogą stać się znacznie droższe.