23.6 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościSubskrypcja Certyfikatów

Subskrypcja Certyfikatów

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach trzeciej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express emitowanych przez Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks HSCEI, odzwierciedlający zachowanie się akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Zapisów można dokonywać w Oddziałach Deutsche Bank PBC S.A. do 11 września br. Certyfikaty Chiński Express są dopuszczonym do publicznego obrotu w Polsce instrumentem finansowym o max. 3-letnim horyzoncie czasowym emitowanym przez Deutsche Bank AG – Oddział w Londynie. Subskrypcja, która potrwa do 11 września 2009 r. skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firm. Emisja Certyfikatów przewidziana jest na 21 września 2009, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do jej odwołania.
Konstrukcja Certyfikatów Chiński Express pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu HSCEI, jak i w okresie stagnacji. Instrument oferuje potencjał uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu w postaci kuponu w wysokości 14,25% – 18,25% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.
Zgodnie z założeniami strategii instrument będzie podlegał obserwacjom w okresach 6 – miesięcznych od daty emisji. Emitent zakłada możliwość wcześniejszego wykupu Certyfikatów, jeżeli wartość indeksu w Dacie danej Obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od Poziomu Początkowego indeksu. Wcześniejszy wykup będzie oznaczał wypłacenie kuponu i zakończenie inwestycji.
Ryzyko dla Inwestora ograniczone jest poprzez mechanizm tzw. „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% Poziomu Początkowego indeksu HSCEI powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks HSCEI nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od Poziomu Początkowego.
Certyfikaty są denominowane w złotych. Okres zapadalności produktu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu instrumentu zgodnie z określonym scenariuszem. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów.
Szczegółowe informacje na stronach: www.db-pbc.pl
źródło: Deutsche Bank PBC S.A. – informacja prasowa