17 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościStopy w USA niezmienione

Stopy w USA niezmienione

Stopy w USA niezmienioneAmerykański Bank Centralny zdecydował się na pozostawienie stóp funduszy federalnych na niezmienionym poziomie 0,0 – 0,25%. Było to w pełni zgodne z wcześniejszymi, powszechnymi oczekiwaniami ekonomistów. Ta rekordowo niska cena pieniądza w Stanach Zjednoczonych obowiązuje już od dwóch lat, dokładnie od grudnia 2008 roku.
Wydany w tym tygodniu komunikat amerykańskiego Komitetu Otwartego Rynku jest w zasadzie taki sam, jak publikacja z listopada. Władze Fed zdecydowały o utrzymaniu w mocy programu skupowania obligacji skarbowych, na łączną kwotę 600 mld dolarów. Program ma być wciąż realizowany w tempie 75 mld dolarów miesięcznie. W komunikacie Fed pozostała również fraza obiecująca utrzymywanie zerowej stawki stopy funduszy federalnych w dłuższym okresie czasu.
W opozycji do postanowień Amerykańskiego Banku Centralnego już tradycyjnie wystąpił Thomas M. Hoenig. Zaprotestował on przeciwko decyzjom o niezmienianiu stóp procentowych, bowiem w jego mniemaniu zbyt rozluźniona polityka pieniężna może w konsekwencji doprowadzić do wzrostu długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, jak również może ona skutkować narastaniem nierównowagi finansowej w kraju.
FOMC nadal stoi na tym samym stanowisku, twierdząc, że stopa bezrobocia pozostaje na nieakceptowalnie wysokim poziomie, zaś obserwowane od dawna miary inflacji są stanowczo zbyt niskie w stosunku do wartości pożądanych. Fed uważa z kolei, że długoterminowe oczekiwania inflacyjne są stabilne, równocześnie dostrzega też spadkowy trend bieżącej dynamiki cen. W Stanach Zjednoczonych kontynuowana jest więc skrajnie ekspansywna polityka monetarna, a głównym zmartwieniem Fed-u wciąż pozostaje sytuacja rozwijająca się na rynku pracy, nie zaś przyszła stabilność cen. O to jest całkowicie spokojny.
Dokonując oceny stanu gospodarki członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku uznali, że ożywienie cały czas istnieje, lecz jego tempo nie można bynajmniej uznać za wystarczające do obniżenia stopy bezrobocia. Trzeba uznać to za dosyć jednoznaczny komentarz danych opublikowanych w listopadzie przez Departament Pracy w USA. Departament oszacował przyrost zatrudnienia na zaledwie 39 tysięcy. W ocenie kierownictwa Fed-u wydatki ponoszone przez gospodarstwa domowe wzrastają w tempie umiarkowanym, lecz ulegają one znacznemu ograniczeniu przez wysokie bezrobocie. Skromny skądinąd wzrost dochodów i niższa wartość nieruchomości, w połączeniu ze słabą dostępnością kredytów sprawia, że sytuacja gospodarstw domowych nie jest uważana za najlepszą.
źródło: Bankier.pl,
K.K., “Fed nie zmienił poziomu stóp procentowych”.