23.2 C
Warszawa
sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaAktualnościStopy procentowe wciąż bez zmian

Stopy procentowe wciąż bez zmian

Stopy procentowe wciąż bez zmian Jeszcze we wtorek, 3 kwietnia wielu ekspertów rynku finansowego wypowiadało się, że prawdopodobne jest podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Taka sytuacja oznaczałaby jeszcze wyższe koszty dla kredytobiorców i przyszłych kredytobiorców, planujących zaciągnąć zobowiązanie finansowe w banku. Jednocześnie, podwyżka stóp procentowych w naszym kraju w dłuższym okresie czasu przełożyłaby się na podwyższenie proponowanego przez instytucje finansowe oprocentowania depozytów, które w chwili obecnej nie jest zbyt wysokie.
Dziś wiemy już, że Rada Polityki Pieniężnej z prezesem Narodowego Banku Polskiego na czele nie zdecydowała się na jakąkolwiek zmianę w dziedzinie stóp procentowych. Na posiedzeniu RPP w Warszawie, 4 kwietnia bieżącego roku, postanowiono, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nadal referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 4,50% w skali rocznej.
Po ogłoszeniu komunikatu RPP, ekonomiści stwierdzili, że spodziewali się takiego wyniku głosowania członków rady. Można więc ocenić, że pozostawienie stóp procentowych na tym samym poziomie jest zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Ankietowani przez PAP ekonomiści, przed posiedzeniem RPP powiedzieli, że nie nastąpi zmiana w polityce pieniężnej ustalanej przez Radę przy NBP. Co więcej specjaliści twierdzą, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze do lipca włącznie. Na sierpień posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie zostało jeszcze zaplanowane. Nie wiadomo, jak RPP będzie kształtowało stopy procentowe w dłuższej perspektywie czasu. Dużo zależy tu od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w Polsce oraz w makrootoczeniu naszego kraju. Jeśli zajdzie taka konieczność, RPP niewątpliwie podejmie kroki mające na celu ochronę naszych państwowych finansów.
Ponad połowa ekonomistów biorących udział w badaniu opiniotwórczym PAP powiedziała, że w tym roku dojdzie do poluzowania polityki monetarnej w Polsce. Niewiele mniej niż połowa specjalistów twierdzi jednak, że przez cały rok RPP będzie utrzymywała stopy procentowe w Polsce na dokładnie tym samym poziomie co obecnie. Zaledwie 7 z 23 przepytanych przez PAP ekonomistów uważa, że Rada dwukrotnie obniży w tym roku stopy procentowe i ostatecznie, pod koniec bieżącego roku główna stopa referencyjna NBP wyniesie 4%.
Pamiętajmy, że w 2011 roku RPP zadecydowało o czterokrotnym podwyższeniu stóp procentowych. Łącznie o 100 punktów bazowych wzrosła stopa referencyjna. Dziś stopa NBP wynosi 4,50%, stopa lombardowa 6,00%, stopa depozytowa 3,00%, zaś stopa redyskonta weksli – 4,75%.