26.4 C
Warszawa
niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaAktualnościStopy procentowe w górę

Stopy procentowe w górę

Stopy procentowe w góręNa wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podnieść stopy procentowe w styczniu, a to z uwagi na chęć ograniczenia ryzyka utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie. Taki komunikat podał bank centralny po posiedzeniu Rady. Trzeba powiedzieć, że RPP nie obawia się jednocześnie o wzrost gospodarczy, który zdaniem jej członków w IV kwartale 2010 roku pozostał zbliżony do poziomu z III kwartału ubiegłego roku.
W komunikacie czytamy, że Rada podwyższa stopy procentowe NBP o 0,25 punktów bazowych, w wyniku czego mają one następujący poziom: stopa referencyjna – 3,75% w skali roku, stopa lombardowa – 5,25% w skali roku, stopa depozytowa – 2,25% w skali roku, a stopa redyskonta weksli – 4% w skali roku. Podano też, że w grudniu 2010 roku roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu 3,1%, pozostając tym samym nieco powyżej celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 2,5%. Powodem takiej sytuacji był wzrost cen paliw, wiążący się z rosnącymi cenami surowców energetycznych na rynkach światowych.
Rada Polityki Pieniężnej podała, że według wstępnych szacunków powiększeniu uległa także inflacja bazowa. Wzrostowi inflacji jednocześnie towarzyszyło podwyższenie oczekiwań inflacyjnych. W ciągu pierwszych miesięcy 2011 roku można oczekiwać utrzymywania się inflacji CPI powyżej celu inflacyjnego z uwagi na wcześniejsze, bardzo silne wzrosty cen żywności, dosyć wysoką dynamikę cen paliw, jak również podwyższenie większości stawek VAT w 2011 roku.
W opinii członków RPP, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w naszym kraju, wspierające poprawę sytuacji na rynku pracy, może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Niestety, ale równoczesny wzrost cen surowców w obrębie światowych rynków w warunkach naszego ożywienia gospodarczego, rodzi ryzyko utrwalenia się wyższych oczekiwań inflacyjnych.
Rada chce ograniczyć owe ryzyko, dlatego podnosi stopy procentowe NBP. W dalszym ciągu jednak będzie ona analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej.
Podczas posiedzenia, Rada oceniała sytuację w kraju i poza naszymi granicami. Określiła ona, że dane napływające z USA i strefy Eurolandu wskazują na stabilizację umiarkowanego tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Informacje potwierdzają utrzymywanie się całkiem dobrej koniunktury w Niemczech, będących podstawowym partnerem handlowym Polski.
RPP uważa też, że dane tyczące się rodzimej gospodarki, obejmujące m.in. silny wzrost produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej w październiku i listopadzie 2010 roku, jak również pozytywne wskaźniki dotyczące koniunktury przedsiębiorstw, pozwalają wnioskować, że wzrost gospodarczy w IV kwartale 2010 roku będzie zbliżony do poziomu z III kwartału 2010 roku.
Rada nie podnosiła poziomu stóp procentowych od czerwca 2009 roku, ale w październiku 2010 roku podniosła stopę rezerwy obowiązkowej, z 3 do 3,5% z zastosowaniem od 31 grudnia 2010 roku.
M.M.
bankowynet.pl