15 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościStopy procentowe bez zmian

Stopy procentowe bez zmian

Stopy procentowe bez zmianW trakcie listopadowego głosowania Rady Polityki Pieniężnej nad podniesieniem stóp procentowych, prawdopodobnie jej członkowie pozostawią je na dotychczasowym poziomie. Rada obawia się o nadmierną aprecjację złotego po powiększeniu dysparytetu stóp procentowych z krajami strefy euro i USA. Nie bez znaczenia są przy tym napływające z rynku dane makroekonomiczne i stała niepewność na rynku walutowym.
Ekonomiści nie spodziewają się podwyżki stóp procentowych w tym miesiącu, choć twierdzą oni, że zacieśnienie polityki pieniężnej w Polsce jest jedynie kwestią czasu. Analizując optymistyczne dane z globalnej gospodarki nie jest to jednak takie pewne. Rada może zdecydować się na stabilizację stóp procentowych na obecnym poziomie przez kolejne kilka miesięcy. W Polsce kontynuowane są pozytywne tendencje, pozwalające na wzrost gospodarki w tempie ponad 3%.
Pomimo braku zmian w poziomie stóp procentowych, w II półroczu bieżącego roku w naszym kraju na dużym plusie utrzymują się dynamiki wzrostu wynagrodzeń i produkcji przemysłowej, zaś bezrobocie lekko obniża się, mimo zakończenia okresu prac sezonowych. Co prawda, skok inflacji do poziomu 2,8% w październiku nie był korzystny, ale wywołały go czynniki podażowe, niezależne od działań Rady Polityki Pieniężnej. Inflacja bazowa kolejny miesiąc utrzymuje się na stabilnym, niskim poziomie, a więc nie powinna ona budzić jakichkolwiek obaw członków władzy pieniężnej. Pozytywnie wygląda jednocześnie nowa, październikowa projekcja inflacyjna, zakładająca mniejszy wzrost inflacji w przyszłości, niż projekcja z czerwca.
Podczas listopadowego posiedzenia Rady na pewno pod rozwagę będą brane czynniki zewnętrzne, które dotyczą negatywnych impulsów napływających z globalnych rynków, przekładające się na ochłodzenie nastrojów również w Polsce. Kłopoty Irlandii, czy kolejny dodruk pieniądza w Stanach Zjednoczonych spowodowały zmniejszenie oczekiwań na zacieśnienie polityki monetarnej w strefie euro oraz w USA, co automatycznie wpływa na ograniczenie pola manewru dla RPP.
Podjęcie decyzji przez Fed o dodruku pieniądza zwiększa presję na umocnienie złotego w średnim terminie i jednocześnie zdecydowanie odsuwa w czasie zacieśnianie polityki pieniężnej przez główne banki centralne, w tym Europejski Bank Centralny. W obliczu takiej sytuacji każda podwyżka stóp przez Radę mogłaby wpłynąć na zwiększenie dysparytetu stóp procentowych, a więc dodatkowo wesprzeć umocnienie złotego. Nadmierna skala aprecjacji naszej waluty mogłaby zagrozić z kolei eksportowi, który decyduje o ożywieniu gospodarczym w Polsce.
M.M.
bankowynet.pl