20.9 C
Warszawa
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościStopa rezerwy w górę

Stopa rezerwy w górę

Stopa rezerwy obowiązkowej w góręW środę, 27 października bieżącego roku, odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Dyskutowano m.in. nad możliwością podwyższenia głównych stóp procentowych w Polsce. Na zakończenie posiedzenia, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że stopy procentowe pozostaną tymczasem na niezmienionym poziomie, choć jednocześnie nie jest wykluczone, aby zostały one podwyższone przed końcem 2010 roku. W wydanym przez RPP środowym komunikacie czytamy, że główna stopa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi nie mniej niż 3,50%.
Jednocześnie, warta uwagi jest podjęta przez radę decyzja o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 50 punktów bazowych. W rezultacie, stopa rezerwy obowiązkowej wzrosła z poziomu 3,00% do 3,50%. Ustalenia RPP mają zastosowanie do rezerwy obowiązkowej banków, która podlega utrzymaniu od dnia 31 grudnia 2010 roku. W praktyce oznacza to, że wyższa stopa rezerwy obowiązkowej zacznie obowiązywać od nowego roku.
Państwowa Agencja Prasowa zapytała 16 ekonomistów o prawdopodobny zrost stóp procentowych NBP. Sześciu z nich oczekiwało, że stopy procentowe NBP wzrosną o 25 punktów bazowych na październikowym posiedzeniu decyzyjnym RPP. Innych sześciu ekonomistów, którzy wzięli udział w ankiecie, powiedziało, że spodziewa się zacieśnienia polityki pieniężnej o 25 punktów bazowych, ale dopiero w listopadzie. Czterech ekonomistów uważa z kolei, że do końca bieżącego roku stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie.
Wedle ustaleń dokonanych na środowym posiedzeniu RPP, stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,50%, stopa lombardowa – 5,00%, stopa depozytowa – 2,00%, stopa redyskonta weksli 3,75%, zaś stopa dyskonta weksli – 4,00%.
W swoim komunikacie RPP podała także, że nie obawia się utrwalenia wzrostu cen żywności i energii i jego jednoczesnego przełożenia, poprzez wzrost oczekiwań inflacyjnych, na inflację bazową. Prezes NBP Marek Belka poinformował po posiedzeniu Rady, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrósł i być może będzie nadal rósł, z powodu wzrostu cen żywności i energii. Zaznaczył on, że inflacja bazowa jest na poziomie bliskim celowi inflacyjnemu, przez co mamy do czynienia z tzw. rozjechaniem się wskaźników inflacji.
Rada Polityki Pieniężnej jest żywo zainteresowana tym, aby wszystkie czynniki przejściowe nie uległy utrwaleniu i nie wpłynęły na oczekiwania w stosunku do inflacji bazowej.
W opinii Marka Belki, podjęta decyzja RPP o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej jest swoistym sygnałem zacieśnienia polityki monetarnej. Rada na bieżąco śledzi wszystkie dane makroekonomiczne, a kluczowym sygnałem trwałego ożywienia w naszej gospodarce będzie dla niej wzrost popytu inwestycyjnego. Na podstawie zbieranych informacji z rynku Rada podejmuje wszystkie swoje decyzje.
M.M.
bankowynet.pl