15 C
Warszawa
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaAktualnościStan bezrobocia w Polsce

Stan bezrobocia w Polsce

Stan bezrobocia w PolsceW sierpniu stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła pułap 11,3%, a miesiąc wcześniej była o 0,1% wyższa. Takie wyniki podał Główny Urząd Statystyczny na podstawie przeprowadzonych analiz. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się wciąż w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.
W urzędach pracy w miesiącu sierpniu było zarejestrowanych 1 mln 800,2 tys. osób bezrobotnych. Przed miesiącem liczba bezrobotnych była o 0,7% wyższa i wynosiła 1 mln 812,9 tys. osób. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem w urzędach pracy liczba ta jest wyższa o 111,2 tys. osób. W województwie warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 18%, w zachodniopomorskim – 15%, kujawsko-pomorskim 14,7%, zaś w województwach lubuskim i podkarpackim po 14,5%. Najmniej bezrobotnych było w województwie wielkopolskim – 8,4%, mazowieckim – 9%, śląskim – 9,2% oraz w województwie małopolskim – 9,4%.
Z informacji podanych przez GUS wynika, że na koniec sierpnia 2010 roku do urzędów pracy w ciągu jednego miesiąca zgłosiło się 233 tys., osób, które poszukiwały zatrudnienia, czyli o 9,4 tys. osób mniej niż w lipcu tego roku i o 3,9 tys. osób więcej niż przed rokiem.
Dodatkowo, Główny Urząd Statystyczny podał, iż na koniec sierpnia bieżącego roku, 508 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższej przyszłości 45,7 tys. pracowników. Najwięcej z sektora publicznego – aż 27 tys. osób zatrudnionych obecnie w tej dziedzinie działalności może wkrótce zostać bez pracy. Przed rokiem tylko 453 zakłady deklarowały zwolnienie 40,6 tys. pracowników, w tym z samego sektora publicznego – 15,1 tys. osób. W sierpniu pracodawcy zgłosili do wojewódzkich urzędów pracy 87,9 tys. nowych ofert zatrudnienia. Przed miesiącem było ich więcej o 2,5 tys., zaś przed rokiem liczba ta wynosiła zaledwie 78,9 tys.
Według danych GUS, wydajność pracy w przemyśle od stycznia do sierpnia, czyli w ciągu 8 miesięcy tego roku, była o 12% wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku, przy mniejszym o 1,4% zatrudnieniu i jednoczesnym wzroście przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,7%. W drugim kwartale bieżącego roku ogólna liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 69,7 tys. Pracowników poszukuje się obecnie w sektorze prywatnym oraz w dużych jednostkach.
W grupie 573,7 tys. podmiotów jedynie 27,6 tys. czyli 4,8%, dysponowało na koniec II kwartału bieżącego roku wolnymi miejscami pracy. Z tego 12,4% wolnych miejsc miały jednostki sektora publicznego, a 87,6% – jednostki sektora prywatnego.
W całym pierwszym półroczu 2010 roku powstało 361 tys. nowych miejsc pracy, z czego 89,8% w sektorze prywatnym, zaś 10,2% w sektorze publicznym. W tym samym czasie likwidacji poddano 232,9 tys. miejsc pracy.
M.M.
bankowynet.pl