31.2 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościSKOK-i z gwarancją BFG

SKOK-i z gwarancją BFG

skoki_z_gwarancjaDotychczas jedynie depozyty utrzymywane w bankach w Polsce były objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Klienci deponujący pieniądze na lokatach terminowych mogli mieć 100% pewność, że nawet w obliczu problemów finansowych banku, i tak uzyskają z powrotem swój kapitał z BFG. Takiej pewności nie mogli mieć natomiast klienci Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Podejmowali zatem ryzyko tego, że SKOK może ostatecznie nie wypłacić im całości kapitału, jaki wpłacili na depozyt.

Już wkrótce ta sytuacja ma ulec zmianie, bowiem prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, zgodnie z którą depozyty zgromadzone w nich będą objęte, podobnie jak depozyty bankowe, gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To duża zmiana na rynku finansowym w Polsce, która jest korzystna dla konsumentów.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zostały objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów w formie własnego, odrębnego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Będzie on finansowany przez same SKOK-i, z obowiązkowo wnoszonych przez nie opłat rocznych.

Nie tylko objęcie depozytów w kasach gwarancjami BFG zakłada nowelizacja wspominanej ustawy. Jej przepisy nadają nowe możliwości nadzorowania SKOK-ów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przepisy precyzują przepisy dotyczące przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego informacji sprawozdawczych, zarówno przez Kasę Krajową, jak i poszczególne SKOK-i.

SKOK-i będą musiały w przyszłości dostosowywać swoją politykę działania do rekomendacji wydawanych dla nich przez KNF, podobnie jak do tej pory czyniły to banki. KNF zapowiada, że będzie wydawała rekomendacje dotyczące dobrych praktyk i ostrożnego oraz stabilnego zarządzania Kasą Krajową.

Wszyscy pracownicy SKOK-ów, osoby przeprowadzające jakiekolwiek czynności kontrolne i nadzorcze, będą musiały zachowywać tajemnicę zawodową. Nowelizacja ustawy o SKOK-ach nakłada na nie takie zobowiązanie.

Pomimo tego, że prezydent zdecydował się na podpisanie znowelizowanej ustawy o SKOK-ach, zaskarży niektóre jej punkty do Trybunału Konstytucyjnego. Takie działanie uzasadnia tym, że w SKOK-ach wielu Polaków lokuje swoje oszczędności. Szacuje się, że ponad 2,5 mln obywateli Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z oferty SKOK-ów. Zdaniem prezydenta, ustawa zawiera przepisy, które mogą budzić wątpliwości, czy są one w pełni zgodne z ustawą zasadniczą. Niemniej jednak, nowelizacja ustawy o SKOK-ach zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo oszczędności licznej grupy polskich konsumentów, stąd też prezydent postanowił ją podpisać.