27.6 C
Warszawa
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościSkładki na ZUS wyższe o 600zł

Składki na ZUS wyższe o 600zł

Składki na ZUS wyższe o 600złW nowym, 2011 roku, wzrosną składki odprowadzane przez osoby prowadzące własną firmę. Podwyżka wyniesie kilkaset złotych, czyli prawie tyle, ile wynosi jedna, miesięczna składka. Już w lutym przedsiębiorcom przyjdzie opłacić pierwszą wyższą składkę za styczeń. Zdecydowana większość mikrofirm, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających do 9 osób, oraz samo zatrudnionych, płaci minimalne składki ZUS, bez względu na wysokość rzeczywiście uzyskiwanych dochodów.
Składki są więc obliczane procentowo od najniższej, możliwej podstawy. Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne w 2011 roku, to podstawą wymiaru miesięcznych składek będzie kwota nie niższa niż 2015,40 zł, która stanowi 60% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia na miesiąc. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku była to kwota 1887,60 zł, co oznacza wzrost w tym roku o prawie 6,8%.
Jednocześnie, inne składki – emerytalna, rentowa, wypadkowa (przy założeniu, że płacimy ją według stawki 1,67 proc., obowiązującej dla firm nie większych niż 9-osobowe), chorobowa i na Fundusz Pracy, wzrosną łącznie z 639,40 zł do 646,75 zł za miesiąc. Składka może być niższa, jeśli podejmiemy decyzję o rezygnacji z nieobowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku będziemy płacić miesięcznie 597,37 zł.
Dodatkowo, wzrasta składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, ale nie wiadomo o ile. Jest ona uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale 2010 roku. Te dane zostaną opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dopiero mniej więcej w połowie stycznia. Znamy już miesięczne wynagrodzenia za październik i listopad ubiegłego roku. Niestety, najczęściej wynagrodzenie wypłacane w ostatnim miesiącu roku jest większe niż w poprzednich okresach, co mocno zawyża całą średnią za kwartał. Przyczyną takiej sytuacji są premie wypłacane pracownikom właśnie w grudniu.
Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 5 lat wynagrodzenie grudniowe było wyższe od listopadowego o kolejno: 4,2%, 9,7%, 5%, 3% i 7,5%. Można spodziewać się, że podobnie będzie z wynagrodzeniem za grudzień 2010. Jeśli wzrośnie ono zaledwie o 3%, to średnie wynagrodzenie całego kwartału wyniesie 3 532,44 zł, a jeśli o 7,5% – wyniesie ono 3 585,33 zł. W takiej sytuacji stawki na ubezpieczenie zdrowotne wzrosną z obowiązujących dzisiaj 233,32 zł do odpowiednio: 238,44 zł lub 242,10 zł.
Jeśli zsumujemy wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenia zdrowotne, to miesięcznie obciążenia wobec ZUS wzrosną o blisko 50 zł, co daje podwyżkę o 600 zł na rok.
Taka podwyżka odbije się również na młodych przedsiębiorcach, którzy mają prawo do preferencyjnych składek ZUS. Dla nich podstawę wymiaru stanowi w 2011 roku kwota nie niższa niż 415,80 zł, czyli 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Miesięczne obciążenia dla początkujących biznesmenów wobec ZUS wzrosną z obecnych 350,43 zł do 365,34 zł, czyli prawie o 180 zł rocznie.
M.M.
bankowynet.pl