17 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaAktualnościSejm akceptuje projekt odwróconego kredytu hipotecznego

Sejm akceptuje projekt odwróconego kredytu hipotecznego

odwrócona_hipoteka2Kredyt hipoteczny jest jednym z produktów kredytowych udzielanych przez większość banków w Polsce. Jego cechą charakterystyczną jest ustanawianie hipoteki jako zabezpieczenia dla banku, na nieruchomości wskazanej przez klienta. Bank zostaje przy tym wpisany do Księgi Wieczystej nieruchomości.

Na wypadek braku spłaty kredytu hipotecznego przez klienta, kredytodawca może dochodzić swoich wierzytelności z nieruchomości, np. dokonując jej sprzedaży. W bankach już wkrótce może pojawić się jednak nieco inny produkt kredytowy, mianowicie kredyt hipoteczny odwrócony. Ma on być sposobem na niskie emerytury i renty osób starszych.

Obecnie projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym był poddany głosowaniu w Sejmie. Wszystkie kluby poselskie przychyliły się do tego, aby został on skierowany do dalszych prac. Ideą projektu o odwróconym kredycie hipotecznym jest to, aby wspomagał on osoby starsze pod względem finansowym, w zamian za zabezpieczenie długu hipoteką ustanowioną na nieruchomości mieszkalnej. W praktyce, bank będzie zawierał z kredytobiorcą umowę kredytową, na mocy której zobowiąże się do wypłacania równych rat kredytowych, czyli kredytu w transzach, przez założony okres czasu, w zamian za hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

Dotychczas na polskim rynku finansowym wiele firm oferowało dożywotnią rentę w zamian za zrzeczenie się prawa do nieruchomości przez osobę starszą. Korzystanie jednak z takiego rozwiązania było ryzykowne, zwłaszcza, że nie istnieją ustawowe regulacje udzielania kredytu hipotecznego odwróconego. Niewiele firm oferujących dożywotnią rentę zawierało ze swoim klientem umowę notarialną. Tak właściwie, zagrożenie występowało zatem po obu stronach transakcji. Emeryci i renciści korzystający z ofert na rentę dożywotnią są narażeni nawet na utratę swojego domu lub mieszkania. Warto więc solidnie zabezpieczyć podobne transakcje.

Zasadniczo, odwrócony kredyt hipoteczny, podobnie jak sam kredyt hipoteczny, ma być dostępny wyłącznie w instytucjach kredytowych, które znajdują się pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Skutkiem tego, odwrócony kredyt hipoteczny prawdopodobnie będą mogli oferować jedynie banki.

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym zakłada jego wypłatę przez bank dla klienta w formie ustalonego w umowie świadczenia pieniężnego, zabezpieczonego hipoteką. Produkt ten ma być kierowany do osób starszych, którym przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tylko na takich nieruchomościach można bowiem ustanowić zabezpieczenie hipoteczne na rzecz banku. Prawo własności do nieruchomości przez cały okres trwania odwróconego kredytu hipotecznego będzie zachowane przez kredytobiorcę, aż do jego śmierci. Po śmierci kredytobiorcy, prawo własności przechodzi na jego spadkobierców. Mają oni wybór czy spłacić kredyt ciążący na hipotece nieruchomości, czy też wziąć od banku różnicę między kwotą wypłaconą kredytobiorcy a oszacowaną wartością nieruchomości, jeśli jest ona dodatnia. W takim przypadku bank przejmuje własność nieruchomości.