20.4 C
Warszawa
sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaAktualnościSantander Consumer Bank rekordowe wyniki

Santander Consumer Bank rekordowe wyniki

Santander Consumer Bank S.A. (przed zmianą nazwy PTF Bank S.A.) w 2005 r. osiągnął 27,4 mln zł zysku (wzrost o 621 procent), udzielił rekordowej ilości kredytów samochodowych zarówno w swojej historii, jak i polskiej bankowości, zanotował wzrost w kredytach hipotecznych o 385 procent. Również Grupa Santander osiągnęła rekordowy zysk w wysokości 6,22 mld euro. Szczegóły dotyczące wyników finansowych jak również sprzedażowych:

  • zysk netto banku wyniósł 27,4 mln zł, wzrost o 621 proc.
  • rekord polskiej bankowości w sprzedaży kredytów samochodowych
  • wzrost w kredytach hipotecznych o 385 proc.
  • zysk Grupy Santander wyniósł 6,22 mld euro, wzrost o 72 proc.

Wrocław, 14 marca 2006 roku – zysk netto Santander Consumer Banku w 2005 r. wyniósł 27,4 mln zł, czyli był wyższy o 621 proc. niż w 2004 r. (3,8 mln zł). Kluczowym czynnikiem umożliwiającym taki wynik był wzrost sprzedaży o 107 proc.
Wynik finansowy banku jest najwyższy w jego historii, również ilość oraz wartość udzielonych kredytów jest rekordowo wysoka, wynik sprzedaży kredytów samochodowych – jest nie tylko rekordem w historii banku, ale też polskiej bankowości.
Wyniki finansowe
Dla osiągnięcia wyniku finansowego kluczowe znaczenie miał dynamiczny wzrost sumy bilansowej, która wyniosła 3,787 mld zł (wzrost o 42% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Tak duży wzrost sumy bilansowej jest efektem dynamiki sprzedaży oraz umiejętności utrzymywania klientów. Blisko dwukrotnie wzrósł wynik z tytułu odsetek (z 99,2 mln zł w 2004 r. do 182 mln zł w 2005 r.).
W 2005 roku bank został dwukrotnie dokapitalizowany – łącznie kwotą 120 mln zł. Na zakończenie 2005 roku zarejestrowana była pierwsza transza dokapitalizowania, przy której fundusze własne banku wyniosły 336 mld zł. 2 stycznia 2006 r. zarejestrowane zostały fundusze podwyższone o drugą transzę i wyniosły 396 mld zł. Dokapitalizowanie przesunęło Santander Consumer Bank do pierwszej 20 największych banków w Polsce i świadczy o rosnącym znaczeniu, jakie dla Grupy Santander ma bank w Polsce.
Z początkiem 2006 roku bank zmienił nazwę z PTF Banku S.A. na Santander Consumer Bank S.A., co było efektem procesu unifikacji marki Santandera na całym świecie.
Mirosław Bieszki, Prezes Zarządu Santander Consumer Banku

“Osiągnięty wynik oceniamy bardzo wysoko. Jesteśmy bankiem, który w ostatnim roku uległ gwałtownemu przeobrażeniu: z bardzo niewielkiego banku specjalizującego się w kredytach samochodowych staliśmy się liderem tego segmentu, a dodatkowo znaczącym graczem na rynku kredytów hipotecznych. Jest to wynik tym bardziej satysfakcjonujący, że bank znaczną część sił koncentruje na przygotowaniu dobrej pozycji do dalszego rozwoju. Pierwotne założenia 2,5 krotnego wzrostu dynamiki zysku brutto w tym roku w porównaniu do 2005 r. muszą zostać skorygowane ze względu na tzw. “antylichwę” oraz projekty regulacji nadzoru bankowego w zakresie m.in. kredytów hipotecznych. Zgodne z planami całej Grupy Santander – jesteśmy nastawieni na rozwój banku w kierunku globalnego symbolu jakości.”

Wyniki sprzedażowe
W 2005 roku Santander Consumer Bank udzielił 52,3 tys. kredytów o łącznej wartości 2,28 mld zł, czyli o 107 proc. więcej niż rok wcześniej. Bank udzielił 40,2 tys. kredytów samochodowych o wartości 1,2 mld zł. Wynik ten jest rekordem polskiej bankowości. Bank umocnił pozycję lidera na rynku kredytów samochodowych. Dla porównania siedem największych autobanków w Polsce łącznie w 2005 r. udzieliło kredytów na kwotę 1,67 mld zł (dane: Rzeczpospolita, 01.18 2006 r.).
Santander Consumer Bank udzielił 11,3 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 1,064 mld zł. Zaledwie półtora roku od wprowadzenia do oferty kredytów mieszkaniowych bank zajmuje siódmą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w Polsce.
W drugiej połowie 2005 roku Santander Consumer Bank wprowadził do oferty również kredyty gotówkowe, zgodnie z planami będzie rozwijał działalność w tym segmencie. Rośnie znaczenie zmodyfikowanych w ubiegłym roku kredytów gospodarczych specjalnie dedykowanych dilerom samochodowym na finansowanie stanów magazynowych. Wartość linii kredytowych uruchomionych w 2005 r. wyniosła 121 mln zł i można ją porównać do wartości finansowania magazynu w średniej sieci dealerskiej.
Wyniki Grupy Santander
W 2005 r. Grupa Santander zanotowała zysk netto w wysokości 6,22 mld EUR. Jest to najlepszy wynik w 150 letniej historii Santandera, o 72 proc. wyższy od osiągniętego w 2004 r. (3,606 mld EUR). Tak dobry wynik był efektem przede wszystkim trzech czynników. Nastąpił dynamiczny rozwój działalności i zysków jednostek należących do Grupy już w 2004 r. Na rezultat wpłynęło również przyłączenie Abbey, którego wyniki po raz pierwszy zostały doliczone do wyników Grupy oraz sprzedaż niestrategicznych udziałów w spółkach, która przyniosła znaczące zyski kapitałowe.
Akcje Santandera pod koniec roku osiągnęły cenę 11,15 EUR, tym samym wartość rynkowa wyniosła 69,74 mld EUR. Santander jest obecnie największym bankiem w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej.
Santander Consumer – europejskie ramię Grupy, do którego należy Santander Consumer Bank w Polsce jest już obecny w 12 krajach Europy. Posiadając 7,7 milonów klientów wzmocnił pozycję europejskiego lidera w segmencie kredytów konsumenckich. Zysk Santander Consumer wyniósł 487 mln EUR, czyli o 46,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W wiodącym obszarze działalności – finansowania zakupu samochodów – zanotowany został wzrost o 22 proc. Jednocześnie rozwinęły się pozostałe linie biznesowe Santander Consumer, jak kredyty konsumenckie i karty kredytowe (+22 proc) oraz pożyczki bezpośrednie (+36 proc).
źródło: Santander Consumer Bank – informacja prasowa
sprawdź ofertę: Santander Consumer Bank